Karriär Mediaroom

Vår konsulttjänst leder vägen till bättre logistikeffektivitet

Skräddarsydda lösningar till din leveranskedja är en del av DACHSER Contract Logistics kärnverksamhet.  Med hjälp av omfattande produkt, bransch- och marknadskunskaper får du optimala, hållbara logistiklösningar till din verksamhet. Målet med alla koncept är att optimera din logistikbalans.

Logistikexcellens genom intelligenta varuflöden

Våra experter är med dig i alla projektstadier, från inledande samtal till själva implementeringen. Många års erfarenhet gör det möjligt att utveckla strukturerade processer för logistikexcellens.   

Systemlösningarna som har utformats på det här sättet frigör tid och personalresurser som kan användas för att utöka din kärnverksamhet. Du kan vara mer flexibel samtidigt som du optimerar dina logistikprocesser, din kostnadsstruktur och dina affärsresultat. Detta garanterar hög lönsamhet och effektivitet samt ett högkvalitativt logistikresultat.   För att kunna utveckla effektiva integrerade lösningar, utforskar våra experter den generella logistikbilden av dina varuflöden. De följer dig under dina offerter, optimerar ditt företags befintliga logistikkoncept och produktionsprocesser samt designar nya.

Fördelar med vår konsulttjänst:

  • Intelligent kombination av vältestade komponenter som matchar dina logistikkrav   
  • Högeffektiva, IT-baserade processer längs den globala leveranskedjan   
  • Professionell projekthantering
  • Global och effektiv hantering av händelser i leveranskedjan