Tillbaka
Coronavirus
Nyheter

”Alla kriser innebär också möjligheter”

Coronapandemin har drabbat flygtransportindustrin hårt – och har kanske förändrat den för alltid.

Coronapandemin har drabbat flygtransportindustrin hårt – och har kanske förändrat den för alltid. I denna intervju diskuterar Timo Stroh, chef för Global Air Freight inom DACHSER Air & Sea Logistics, den nuvarande situationen på flygtransportmarknaden, flexibla lösningar i krisen och en försiktigt optimistisk framtidsprognos.

Timo Stroh, vad händer på flygtransportmarknaden just nu?

Coronapandemin påverkar flygtransportindustrin oerhört mycket. Efterfrågan på flygtransporttjänster minskade med 20 procent jämfört med föregående år. Samtidigt fanns och finns det fortfarande mycket mindre kapacitet på marknaden, delvis på grund av att det ibland bara är knappt 10 procent av den normala passagerarvolymen som flyger under de mest trafikerade tiderna. Flygbolagen minskade sina flygavgångar till ett minimum, vilket innebar att transportkapaciteten också minskade.

Just nu arbetar vi utifrån antagandet att bristen kommer att bli ännu mer akut när ekonomin långsamt börjar återhämta sig, eftersom det kommer att ta lite tid för flygbolagen att återgå till att flyga med normal kapacitet.

Finns det några tecken på en återhämtning? Hur tror du att flygtransportmarknaden kommer att se ut i framtiden? Vilka stora förändringar kan vi förvänta oss?

Det kommer att ta minst tre år för flygbranschen att återgå till den nivå den låg på före Covid-19-utbrottet. Många flygbolag befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation och flygplatserna kommer också att genomgå vissa förändringar. Flygbolagen kommer att koncentrera sig på ett antal storflygplatser och kommer inte längre att betjäna alla små flygplatser. Vi ser färre rutter här och därmed färre kapacitets- och avgångsalternativ på marknaden. För övrigt kommer passagerartrafiken också att påverkas. Passagerartrafiken förväntas under 2021 generellt vara mellan 32 och 41 procent lägre än den nivå som fanns i den tidigare prognosen. 

DACHSER har flugit medicinsk skyddsutrustning från Asien till Europa eller Amerika på olika charterflygningar. Kan du berätta om det?

Efterfrågan på transport av medicinsk skyddsutrustning har varit enorm, särskilt i maj och april. Men sedan mitten av maj har efterfrågan minskat igen. Med vårt charterprogram kunde vi erbjuda våra kunder flexibla och pålitliga lösningar och exempelvis hjälpa till att leverera till sjukhus i Europa under pandemin.

Alla kriser innebär också möjligheter, så det finns också en del fördelar: flygplatser och flygbolag är medvetna om vilken betydelse flygtransporter har för passagerartrafiken. Det hjälper förstås oss inom logistikbranschen. Vi har också lärt oss att flexibilitet och kommunikation är särskilt viktigt i kristider. Våra långvariga relationer med betrodda partners har också lönat sig. Många flygbolag som vi har haft ett nära samarbete med tidigare har stöttat oss med både charter och kommersiella lösningar.

På det hela taget var och är det alltid en fråga om att reagera på ett flexibelt sätt och utveckla stabila lösningar inför framtiden. Till exempel planerar vi just nu egna flygningar mellan Frankfurt och Chicago som en del av vårt flygprogram. De kommer att inledas från slutet av juli.

Tack för intervjun.

Interview with: Timo Stroh

Timo Stroh är chef för Global Air Freight inom DACHSER Air & Sea Logistics.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic