Marknadsinformation

Åtgärder för att hantera COVID-19-situationen

Flera länder i Europa har infört begränsningar av befolkningens rörelsefrihet och vissa länder har stängt sina gränser för all onödig trafik (hittills inte för godstransporter). Detta, tillsammans med andra lokala åtgärder för att begränsa spridningen av viruset, innebär att vi står inför leveransbegränsningar i vissa regioner och till vissa grupper av mottagare (t.ex. inom detaljhandeln). Vi är därför beroende av våra kunders stöd.

Vi måste be dig att endast boka transporter om du kan bekräfta att mottagaren kan ta emot dem. Om lokala begränsningar gör att vi inte kan leverera sändningar till mottagaren kommer vi att returnera godset till dig så snart som möjligt mot en avgift. Ytterligare transporter till samma områden eller mottagare kommer då inte längre att accepteras. Vi gör detta för att undvika onödiga transporter och för att minimera risken för skador.

Vi erbjuder också tillfällig lagring av varor med vår kontraktlogistikläsning om det behövs. Kontakta oss gärna om du behöver reservera lagringskapacitet.

Vi beklagar besväret och om du har frågor beträffande dina sändningar är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson hos DACHSER så att vi tillsammans kan hitta en bra lösning till dig.

Här på vår webbplats hittar du alla nyheter från oss om den aktuella situationen.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic