Behöver du lagerutrymme?

Behöver du lagerutrymme eller står du inför andra logistiska utmaningar? Dra nytta av ett holistiskt, branschspecifikt lagerkoncept som är skräddarsytt för dina individuella behov.

Den intelligenta kombinationen av effektiv lagerhållning, globala transportnät och individuella mervärdestjänster i alla delar av leveranskedjan är med att skapa en serviceportfölj som uppfyller dina behov.

Som en av de ledande logistikleverantörerna är vi representerade på de viktigaste upphandlings- och försäljningsmarknaderna. Vårt tätt vävda nätverk säkerställer snabb upphandling och distribution långt in i regionerna. Interkontinentala förbindelser tillhandahålls av vårt globala sjö- och flygtransportnät. 

DACHSERs globalt enhetliga standarder och innovativa IT-system är utvecklade internt och de säkerställer smidig interaktion och ett tillförlitligt genomförande av alla processer. Integrerade logistiklösningar, global närvaro och vår mångåriga erfarenhet utmärker oss som en stark logistikpartner vid din sida.

Om du är intresserad av denna unika lagerlösning är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER Sweden.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss