Brexit: Tiden rinner ut

Medan politikerna fortsätter att försöka hitta en väg ut ur Brexitkrisen rycker dagen då det är dags att lämna EU närmare. Nu är det upp till företagen att systematiskt planera och förbereda sig för alla eventualiteter. En viktig fråga: tull.

Brexit: Tiden rinner ut

29 mars 2019 kl 11 i Dover i England. Det kan bli en fredagskväll som alla andra. Eller så blir det en viktig vattendelare i hamnens historia. Storbritanniens viktigaste ro-ro-hamn är som en väloljad maskin och tar dagligen emot upp till 10 000 lastbilar från Calais och Dunkerque och skickar dem vidare till destinationer i hela landet. Vid en hård Brexit kan maskinen börja hacka och sedan stanna. Från ena dagen till den andra.

Det beror på att alla ankommande lastbilar måste kontrolleras vid gränsen. Hamnarna i Dover och Calais – samt Eurotunneln, där det passerar 1,6 miljoner lastbilar varje år – skulle påverkas mest. Det finns praktiskt taget inga alternativ till denna flaskhals. Det blir svårt att slippa trafikstockningar och långa väntetider.

Dags att agera

Näringslivet håller andan i avvaktan på vad som kommer att hända med det utträdesavtal som länge förhandlats mellan Storbritannien och EU. Vilka av de krav som Storbritanniens parlament ställt kan fortfarande uppfyllas med så kort varsel? Och kommer det att finnas tillräckligt med stöd på båda sidor för att ändra avtalet?

Situationen ser mer komplicerad ut än någonsin, men att ”vänta och se” är inte längre ett hållbart alternativ. ”Vi rekommenderar att våra kunder förbereder sig för en potentiellt hård Brexit”, säger Wolfgang Reine, Managing Director för European Logistics North Central Europe hos DACHSER. Om Storbritannien lämnar EU den 29 mars utan ett avtal går det inte att undvika de långa väntetider som gränskontrollerna kommer att medföra. Företag som skickar och tar emot leveranser till och från Storbritannien bör därför ta en närmare titt på sina logistikkedjor och se till att de har en överblick över volymutvecklingen. De bör konsolidera transporterna där så är möjligt och se till att de bygger upp reservlager för att kunna klara eventuella väntetider.

Redo för tullklarering

Blir det en hård Brexit skulle förseningarna vid gränsen vara en stor utmaning. Den andra utmaningen blir de nya byråkratiska hindren för godstransporter som innefattar Storbritannien. En hård Brexit skulle i utgångsläget medföra tullförfaranden enligt WTO:s regler. Framför allt bör avsändare som ännu inte har någon erfarenhet av import/export från och till länder utanför EU i ett tidigt skede förbereda sig för att säkerställa att deras varor är redo att passera gränsen från slutet av mars och framöver. Utan nödvändiga dokument ökar förseningarna ytterligare.

Det beror på att med nuvarande planer ställer man i Dover och Calais krav på tullregistrering i förväg för att göra gränsövergången så smidig som möjligt. I Calais skulle ett alternativ vid export av varor från EU till Storbritannien vara att koppla den fastställda exportproceduren eller leveransprocessen till registreringsskylten på transportörens lastbil och, om möjligt, förse den med ett MRN-nummer (Movement Reference Number). När fordonet befinner sig vid terminalen och kör ombord på färjan eller in i Eurotunneln skulle det godkännas när det når andra sidan kanalen, genom en i stort sett automatiserad process. Inga kontroller vid tullterminalen skulle behövaa, med undantag för stickprovskontroller. Ett liknande system skulle vara möjligt vid import. Också Storbritannien planerar att begränsa kontrollerna vid införselhamnar och Eurotunneln kommer att göra ett begränsat antal stickprovskontroller. Det skulle också innefatta tullregistrering som utförs i förväg för att undvika långa väntetider vid införselhamnar.

”DACHSER kan erbjuda sina kunder stöd på flera olika sätt när det handlar om tull. Så mycket sagt är vi dock beroende av ett nära samarbete”, förklarar Vinzenz Hingerl, Department Head Customs hos DACHSER. Den grundläggande förutsättningen för tullregistrering i både Storbritannien och EU är EORI-nummer (Economic Operators’ Registration and Identification) samt korrekta produktklassificeringar för de varor som transporteras. Detta kompletteras med tullrelaterade kommersiella dokument eller kommersiella fakturor. ”De kan förberedas långt i förväg”, fortsätter Hingerl. ”Det är också viktigt att komma överens med handelspartner om vilka Incoterms som ska gälla i framtiden. Det bidrar till att man i förväg kan undvika behandlingsförseningar. Incoterms definierar vem som hanterar tullklareringen samt vem som tar kostnaderna för transporten och för importtullar.” Dessutom har information redan publicerats om de brittiska tullar (länk till https://www.gov.uk/government/publications/uk-goods-and-services-schedules-at-the-wto) som skulle gälla efter en hård Brexit. Det gör det möjligt att beräkna framtida tullavgifter innan tidsfristen löper ut. Kontakterna hos DACHSER-filialerna ger stöd i tullfrågor i form av checklistor och individuell rådgivning så att vi alla kan agera med maximal effektivitet om sämsta tänkbara scenario blir verklighet. Kunder med transporter som går till och från Storbritannien bör kontakta oss nu. Idag transporteras sändningar till och från Irland ofta via Storbritannien och vi rekommenderar därför även i det här fallet att du hör av dig till din DACHSER-kontakt.

Ett nätverk för alla eventualiteter

Under de senaste månaderna har DACHSER genomfört intensiva förberedelser inför att Storbritannien lämnar EU. När det gäller tullklarering kan kunderna utnyttja expertis och resurser i logistikleverantörens nätverk. Samtidigt investerar DACHSER i personal, utbildning och anpassningar av IT-infrastrukturen. Andra åtgärder som syftar till att minska de potentiella effekterna av en hård Brexit fokuserar på transportplanering samt ytterligare terminaler och lagerutrymmen.

”Osäkerhet är alltid en del av logistikverksamheten”, säger Reinel. ”Brexit innebär en utmaning och DACHSER är redo att möta den. Storbritannien är och kommer att förbli en viktig del av DACHSER:s europeiska nätverk. Vi redovisar kontinuerlig tillväxt i landet och trots de störningar som Brexit kan medföra förväntar vi oss att denna positiva trend kommer att fortsätta för vår landsorganisation i Storbritannien.”

DACHSER över hela världen
Kontakta oss