Brexit: Vad händer nu?

Storbritannien har nu officiellt lämnat EU och Brexit har blivit verklighet. Men det här är bara början. Under övergångsperioden fram till slutet av 2020 får Brexit inte någon större inverkan på näringslivet och logistiken på någon sida av Engelska kanalen. Men vad som händer sedan är fortfarande en öppen fråga.

Spänningen kring Brexit kvarstår – ingen vet hur det kommer att sluta.

Big Ben, klockan i Elizabeth Tower i Westminsterpalatset, skulle symboliskt ha ringt in Brexit på kvällen den 31 januari. Den planen fick dock läggas på hyllan på grund av pågående reparationsarbete. Som ett led i renoveringen installeras nya rutor av vitt glas på klocktornets urtavla. Ett specialistföretag i Bayern tillverkar glaset för hand och DACHSER transporterar det till Storbritannien med lastbil – just nu utan några tullkontroller vid gränsen.

Men en tullgräns mellan den europeiska kontinenten och Storbritannien kan bli verklighet om bara några månader. Om så sker kommer skyldigheten att betala tull vid handel med tredje land automatiskt att gälla för Storbritannien. Om EUs medlemsstater och Storbritannien inte lyckas sluta ett frihandelsavtal innan året är slut kan vi förvänta oss att Storbritannien lämnar EUs inre marknad och tullunion genom en ”hård Brexit”. Om så blir fallet skulle de fördelar som Storbritannien har idag – till exempel den handelsrelation som EU-länderna har med Schweiz och med länderna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) – inte längre finnas kvar.

Tullfrågan är fortfarande olöst

Många observatörer är skeptiska till om det går att förhandla fram och godkänna ett frihandelsavtal innan årsskiftet och de anser att en förlängning av tidsfristen är oundviklig. Fram till juni kan Storbritannien välja att förlänga övergångsperioden. Hittills har dock Storbritanniens premiärminister Boris Johnson sagt att det inte kommer att ske. Han har också avvisat alla förslag om att Storbritannien ska vara kvar i tullunionen efter 2020. Så spänningen kring Brexit kvarstår – ingen vet hur det kommer att sluta.

”Vi måste fortfarande lösa frågan om förtullning av godstransporter till och från Storbritannien”, säger Wolfgang Reinel, Managing Director för European Logistics North Central Europe. ”Vi har förberett oss för Brexit under flera år. Nu måste vi utnyttja detta korta andrum för att noggrant gå igenom detaljerna och fortsätta att förbättra våra lösningar.” Som logistikleverantör kommer DACHSER ha ansvaret för att hantera tullklarering för de varor som företaget transporterar mellan EU och Storbritannien i framtiden och vi kommer att göra vårt bästa för att se till att allt fungerar så smidigt som möjligt. Detta kräver bland annat korrekt tulldokumentation och godkännande från respektive importörer. ”Vi är naturligtvis fortfarande beroende av att våra kunder tillhandahåller all obligatorisk information och skriftliga tillstånd för att vi ska kunna genomföra tullklarering för deras räkning”, säger Reinel.

”Vi har skapat den infrastruktur som krävs och tagit fram lösningar”, fortsätter han. ”Det finns fortfarande vissa luckor i regleringsprocesserna, vilket innebär att de nära, förtroendefulla relationer som vi har byggt upp med våra kunder och med våra partners och kollegor inom hela DACHSER-nätverket får mycket stor betydelse. Det är bara så vi kan ta oss igenom det kommande – och förhoppningsvis sista – kapitlet i Brexithistorien.”

Vi har skapat en översikt över vad du behöver göra för att förbereda dig för Brexit. Du hittar den här.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss