Brexit: dags för beslut

Just nu vänds hela världens blickar oroligt mot London. Ledamöterna av det brittiska underhuset kommer att rösta om det Brexitavtal som den brittiska regeringen och EU förhandlat fram. Det är svårt att gissa vilket beslut parlamentet kommer att fatta. Men oavsett resultat är DACHSER redo.

Dags för beslut

“Ta tillbaka kontrollen” var mottot för dem som kampanjade för Brexit för två och ett halvt år sedan. Å ena sidan ville de få till stånd en förnyad dynamisk tillväxt genom att ge tillbaka Storbritannien sitt självbestämmande. Å andra sidan ville de en gång för alla slippa byråkratin inom EU och att föra över många miljarder pund till Bryssel. Men redan då var ekonomerna nästan helt eniga i sina varningar för att om man lämnade unionen skulle det medföra fler risker än möjligheter. Inte minst skulle en plötslig, oreglerad brytning med EU efter drygt 40 år få allvarliga konsekvenser på båda sidor av Engelska kanalen.

Hänger i luften

Trots detta lät sig en knapp majoritet av de brittiska väljarna övertygas av möjligheterna för landet att återfå sitt självbestämmande och röstade i juni 2016 ja till att lämna EU. När nu knappt fyra månader återstår till den 29 mars 2019, då det är dags för utträde, hänger beslutet om en framtida relation mellan EU och Storbritannien i luften. Det mödosamt förhandlade utträdesavtalet skapar en hetsig debatt. Gör det inte att landet blir alltför hårt bundet till regler och förordningar som utfärdas av Bryssel – priset för att göra handeln med kontinenten så friktionsfri som möjligt? Hur ska man säkerställa att det inte införs en ny gräns mellan medlemsstaten Irland och Nordirland – samtidigt som man undviker att det reses hinder mellan Nordirland och Storbritannien? Har denna planerade återgång till självbestämmande fått ge vika för en obekväm kompromiss?

Avtalet är kontroversiellt längs hela det politiska spektrumet, vilket gör att det är oklart om den brittiska premiärministern Theresa May kan få en majoritet att rösta för – trots att hon marknadsfört avtalet hårt. Men vad händer om det brittiska parlamentet säger nej? Chansen bedöms vara liten för att en ny folkomröstning om själva Brexit genomförs. Den styrande majoriteten verkar också vilja undvika att utlysa ett val. Intresset för en hård Brexit är lika svagt hos en majoritet av parlamentsledamöterna, något som skulle innebära att Storbritannien lämnar EU utan något avtal alls. Planen nu är att ställa frågan till parlamentet i början av 2019, ännu närmare utträdesdatumet, om det inte går att hitta en majoritet nu. Men klockan tickar.

Skapar avtalet andrum?

Framför allt skulle det framförhandlade avtalet fylla en funktion: det skulle ge alla sidor lite mer tid. Övergångsperioden omfattar nästan två år fram till den 31 december 2020, då ett handelsavtal måste ha slutits, och mycket lite skulle då förändras ur ett affärsmässigt eller logistiskt perspektiv. Den inre marknaden skulle förbli i stort sett oförändrad, liksom alla de fördelar som den gränsöverskridande handeln med varor ger, och det välbekanta regelverket skulle fortfarande gälla. Under en sådan övergångsperiod, som till och med skulle kunna förlängas till slutet av 2022, skulle alla parter vara tvungna att återvända till förhandlingsbordet för att diskutera ett framtida handelsavtal.

Denna mjuka Brexit skulle göra det mycket enklare att behålla leveranskedjorna till och från landet. Alternativet – en hård Brexit – skulle få långtgående konsekvenser för transporten av varor. I detta värsta tänkbara scenario, utan någon form av avtal, skulle Storbritannien direkt behöva behandlas som ett tredje land i enlighet med WTO-reglerna, vilket också gäller alla tullar, skatter och andra regler. Det skulle oundvikligen leda till stora förseningar vid gränserna, sannolikt med början redan flera veckor före slutdatumet i slutet av mars, medan lagren byggs upp, minimivolymerna för leverans ökas och transportkapaciteten stramas åt.

DACHSER är redo

Det enda som är säkert just nu är att ingenting är säkert. Det innebär att det enda alternativet för företag som transporterar varor till och från Storbritannien är att förbereda sig så noggrant som möjligt för alla eventualiteter. I den här processen stödjer DACHSER sina kunder på alla tänkbara sätt. ”Med tanke på den rådande politiska osäkerheten förbereder vi oss för alla scenarier, säger Wolfgang Reinel, Managing Director för EL North Central Europe hos DACHSER. ”Vi befinner oss i en position där vi kan reagera flexibelt på denna utmaning. Eftersom vårt sammansvetsade nätverk omfattar hela Europa kan vi omdirigera transporter när så krävs och ha tillgång till nödvändiga resurser.” 

Detta gäller även för Nordirland, som för närvarande betjänas av DACHSERs irländska dotterbolag Johnston Logistics. En av möjligheterna är att etablera fler transitpunkter och skapa ytterligare lagerkapacitet för att bibehålla transport av varor från kontinenten till ön Irland, också under svårare förhållanden. Tull är ett annat område där DACHSER kan erbjuda sina kunder heltäckande support. ”Vi har den expertis och de processer som krävs för att få så få störningar som möjligt. Jag tänker särskilt på vår AEO-status i Storbritannien och många av EUs medlemsstater, vilket gör att tullklareringen blir så snabb och smidig som möjligt. Vi investerar även i ökad bemanning och i IT-system, säger Reinel.

Det är svårt att förutsäga exakt hur alla parter kommer att påverkas under de kommande veckorna. Men oavsett vilka beslut politikerna fattar finns det ingen anledning att anta att det kommer att vara någon katastrof. ”Vi övervakar utvecklingen mycket noga och samordnar med alla berörda avdelningar inom DACHSER”, säger Reinel, ”och vi har också nära kontakt med våra kunder. Brexit är definitivt en ny och ovanlig utmaning, men vi har vidtagit alla åtgärder som står till vårt förfogande för att se till att transporterna av varor till och från Storbritannien fungerar så smidigt som möjligt. Vid en hård Brexit kan vi dock alla vara säkra på att varutransporterna kommer att drabbas av betydande förseningar.”

DACHSER över hela världen
Kontakta oss