Brexit: den 31 januari 2020

Storbritannien lämnar EU den 31 januari 2020. Som det ser ut nu kommer ingenting att förändras vad gäller godstrafiken mellan EUs medlemsländer och Storbritannien förrän i slutet av 2020.

Därefter bör ett frihandelsavtal mellan EUs medlemsländer och Storbritannien träda i kraft. Det är dock fortfarande oklart om ett sådant frihandelsavtal hinner förhandlas fram och godkännas innan årsskiftet.

Vi har sammanfattat en checklista inför Brexit för företag som transporterar gods till och från Storbritannien. Den ger en översikt över hur du förbereder din inför Brexit. Nedan hittar du en länk till checklistan.

Om du har frågor gällande dina leveranser är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson hos DACHSER.

Checklista inför Brexit PDF (0,06 MB)
DACHSER över hela världen
Kontakta oss