Marknadsinformation

COVID-19: Senaste nytt om vår verksamhet i Kina och Korea

Vi informerar om den aktuella status för vår drift i Kina och Sydkorea.

Kina
Alla våra filialer i Kina är återigen öppna för drift utom filialen i Wuhan. Från och med den 2 mars arbetar de flesta filialer som vanligt, men det finns fortfarande utmaningar på grund av en brist på arbetskraft och skärpt trafikkontroll över hela landet. Det finns också stora utmaningar i relation till lokal vägtransport.

Allmän status i Kina
De lokala fabrikerna håller på att återuppta produktionen men arbetar inte på 100% ännu. Många företag återupptar också driften, men på flera platser tillåter de lokala myndigheterna endast ett begränsat antal anställda att arbeta från kontoret för att kunna begränsa spridningen av det nya coronaviruset. Därför arbetar de flesta företag fortsatt med begränsad personal och många anställda arbetar hemifrån ifall det är möjligt. Personer som nyligen rest från Hubei-provinsen måste sättas i karantän i 14 dagar innan de kan återvända till arbetsplatsen. Denna regel om karantän gäller även lastbilsförare.

Logistik i Kina
Vi gör vårt bästa för att hålla din leveranskedja igång även om transportörer och terminaler återupptar gradvis verksamheten med begränsad personal. Nedan har vi listat konsekvenserna för vägtransport, sjö- och flygfrakt.

Vägtransport:

 • Just nu är det brist på lastbilsförare i Kina.
 • Det är stora förseningar på transporter mellan städer och provinser på grund av skärpt vägkontroll.

Järnvägstransporter:

 • Järnvägsföretag har återupptagit driften förutom i Wuhan och Yiwu.
 • Terminaler och stationer arbetar hårt för att hantera stora mängder gods.
 • Tullmyndigheterna har återupptagit arbetet förutom i Wuhan.
 • FCL-tjänster har återupptagits.
 • Det finns möjlighet för FTL-tjänster.
 • LTL-tjänster är möjliga i vissa distrikt.

Flygfrakt:

 • Flygbolag har återupptagit frakt till och från Kina.
 • Passagerarflygplan är fortsatt inställda vilket begränsar godskapaciteten.
 • Man förväntar också en brist på kapacitet mot slutet av mars när fabriksproduktionen ökar.

Sjötransport:

 • Brist på lastbilsförare och utrustning.
 • Rederier har begränsade frakttjänster till och från Kina.
 • Västgående: När fabrikerna öppnar igen för drift måste förseningar förväntas på grund av brist på personal och begränsad kapacitet.
 • Östgående: brist på kapacitet.
 • Hamnterminalerna är verksamma förutom i Wuhan.

Sydkorea
De flesta fabriker är öppna för produktion förutom i Daegu, där vissa fabriker fortfarande är stängda på grund av smittofara. Lokala förtag påverkas i utgångspunkten inte av situationen, men flera företag har tillåtit anställda att arbeta hemifrån.

Våra filialer i Sydkorea
Alla våra filialer i Korea är verksamma. För att skydda de anställdas säkerhet har vi bett dem att arbeta hemifrån där det är möjligt. Våra team arbetar på skift för att begränsa eventuella förseningar. Nedan har vi listat några av konsekvenserna inom vägtransport, sjö- och flygfrakt.

Logistik i Sydkorea
Flygfrakt:

 • Asiatiska flygbolag har ställt in flyg till och från Sydkorea vilket medför en kraftig reduktion av kapaciteten.

Sjöfrakt:

 • Just nu är det inga stora utmaningar för sjöfrakten utöver vissa inställda avgångar.

Vägtransport (inrikes):

 • Små förseningar I upphämtning och leverans till och från Daegu till följd av ökad vägkontroll och andra förebyggande åtgärder.

Hos DACHSER vidtar vi beredskapsåtgärder och kommer att erbjuda dig de bästa alternativa lösningarna för att din leveranskedja ska fungera om en transport påverkas.

Vi kommer fortsatt att övervaka situationen mycket noggrant och håller våra kunder uppdaterade med den senaste informationen om eventuella förändringar i leveranserna. Om du har problem och/eller frågor är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER.

Kontakt Maria Andersen