Marknadsinformation

COVID-19: Vilka försiktighetsåtgärder tar vi?

Det nya coronaviruset COVID-19 har spridit sig till Europa, och vi har alla ett ansvar att minska risken för spridningen av viruset. Detta kan vi bland annat göra genom att vidta försiktighetsåtgärder som kan vara med att säkerställa god handhygien så att risken för spridning av viruset minskas.

Hos DACHSER har vi ett starkt fokus på att upprätthålla god hygien bland våra anställda och externa partner, vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtar åtgärder som att be medarbetare arbeta hemifrån om de har rest i länder med många bekräftade infektionsfall och om det finns minsta misstanke om infektion.

Vi gör allt vi kan för att hålla din leveranskedja igång och undvika förseningar i dina leveranser. Ifall din leveranskedja påverkas arbetar vi hårt för att hitta alternativa sätt att leverera dina varor till destinationen så fort som möjligt.

Om du har frågor beträffande ditt gods är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson hos DACHSER.

Kontakt Maria Andersen