COVID-19: ny virusvariant Omicron – påverkan på flyg- och sjöfraktstjänster

Som världsmedia redan har meddelat har den nya COVID-19-virusvarianten Omicron, som
upptäcktes vara utbredd i Sydafrika, lett till vissa inställda passagerarflyg till och från Sydafrika.

Bortsett från detta finns det för närvarande inga massiva restriktioner, men det kan inte helt
uteslutas att vissa länder eller regioner kommer att vidta ytterligare åtgärder för att begränsa
spridningen av denna virusvariant.

Detta kan leda till begränsningar av lastutrymmet på grund av bristande belly kapacitet på
passagerarflyg. Dessutom har Hong Kong Airport meddelat att även fraktflygplan som berör
Omicron högriskländer som Sydafrika inte kommer att tillåtas komma in i Hong Kong tills vidare.
Därför förväntas omdirigering av flyg.

För sjöfraktsektorn har det hittills inte skett någon förändring av den nuvarande situationen. Vi
har bara fått informationen från ett rederi att en ny service till och från Sydafrika är avstängd i
två månader.

Dessutom pågår diskussioner på den asiatiska marknaden om att skärpa covid-19-reglerna för
fartygsbesättningar, men dessa är fortfarande under förhandling. Bekräftat är bara att feeder
tjänster från Pearl River Delta (PRD) till/från södra Kina, inklusive Hongkong, också är stoppade
från december till januari. Detta kan leda till en utmanande situation med kapaciteten av
lastbilar och fler som byter transportsätt till flygfrakt.

DACHSER-teamet är i daglig kontakt med alla inblandade parter och gör allt för att minimera
eventuella förseningar av din leverans. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta din
lokala DACHSER-representant som gärna hjälper dig.

Kontakt Elin Bergström Communications Coordinator Nordic