DACHSER Climate Protection: Långsiktig strategi för klimatskydd

Ett aktivt klimatskydd är en del av DACHSERs ansvar. Logistikleverantören tar täten inom klimatskydd baserat på effektiv logistik och tekniska innovationer i samarbete med kunder och partners som också aktivt vill utforma logistikbranschens övergång till utsläppssnål och utsläppsfri teknik. Bara på detta sätt kan Parisavtalets tvågradersmål och EU:s och många andra länders klimatskyddsmål uppnås på medellång och lång sikt.

DACHSERs klimatskyddsstrategi.
DACHSERs klimatskyddsstrategi.

Förutom intelligenta koncept för hållbar stadslogistik arbetar DACHSER också med att minska koldioxidutsläppen och utsläppen av växthusgaser inom regionala transporter och långdistanstransporter samt på företagets cirka 400 filialer över hela världen. I detta ingår att ytterligare öka processeffektiviteten, till exempel genom digitala optimeringsverktyg eller ökad användning av megatrailers. I åtgärdspaketet ingår också en ytterligare ökning av energieffektiviteten. Sedan en tid tillbaka har företaget bytt ut belysningen till ekonomisk LED-teknik och konverterat hela sin flotta av elektriska pallyftar till modern litiumjonteknik.

Ökad användning av förnybar energi och grön el står också på agendan. Idag uppfyller DACHSER redan mer än 60 procent av sina totala elbehov över hela världen genom egen produktion via solcellssystem och inköp av el som genereras av vind- och vattenkraft. I Tyskland och Nederländerna är denna siffra nästan 100 procent. ”Vi vill fortsätta att öka andelen grön energi och framför allt utöka produktionen av förnybar energi, i synnerhet som vår efterfrågan på hållbart genererad el också kommer att växa kraftigt under de kommande åren till följd av ökad elektromobilitet”, förklarar Stefan Hohm, CDO hos DACHSER.

Forskning och innovation

Att främja utveckling och användning av alternativa drivlinor och bränslen är också en del av DACHSERs klimatskyddsstrategi. Förutom batteri-elektriska drivenheter, som redan används som en del av DACHSER Emission-Free Delivery och testas i fler användningsfall, tittar logistikleverantören också på bränslecellslastbilar och användning av grön vätgas.

”Vi vill fortsätta att öka andelen grön energi och framför allt utöka produktionen av förnybar energi," säger Stefan Hohm, CDO hos DACHSER.

”Olika studier som vi har deltagit i visar att bränslecellslastbilar kommer att spela en nyckelroll på vägen mot att göra vägtransporter utsläppsfria i slutet av detta decennium. Därför förbereder vi oss redan intensivt för den här tekniken med olika partners”, säger Hohm.

DACHSER är medlem i den tyska vätgas- och bränslecellsföreningen (DWV) och samarbetar med RWTH Aachens universitet och Kemptens universitet för tillämpad vetenskap samt tillverkare av kommersiella fordon som Daimler Trucks inom forskning och utveckling av vätgasteknik.

Förutom batteri-elektriska drivenheter, som redan används som en del av DACHSER Emission-Free Delivery, tittar DACHSER också på bränslecellslastbilar och användning av grön vätgas.
Förutom batteri-elektriska drivenheter, som redan används som en del av DACHSER Emission-Free Delivery, tittar DACHSER också på bränslecellslastbilar och användning av grön vätgas.

Företagets samhällsansvar

Klimatskyddsstrategin kompletteras med ett ökat engagemang för hållbar utveckling som handlar om mer än DACHSERs affärsmodell. I över ett decennium har DACHSER engagerat sig i flera projekt tillsammans med barnhjälpsorganisationen terre des hommes i Indien, Nepal, Brasilien och Namibia. Skyddet av naturresurser spelar här en allt viktigare roll, eftersom människor i tillväxt- och utvecklingsländer är särskilt drabbade av de negativa effekterna av den globala uppvärmningen.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss