Tillbaka
Nyheter Pressmeddelanden
Marknadsinformation

DACHSER European Logistics – din pålitliga partner i goda och dåliga tider

Vi är glada att kunna meddela att DACHSERs europeiska logistiknätverk, trots de enorma utmaningar som COVID-19-krisen innebär, fortsätter att fungera med en hög nivå av tillförlitlighet för att uppfylla dina vitala affärsbehov.

DACHSER, din familjeägda logistikpartner, har gjort vårt yttersta för att upprätthålla de åtaganden vi har gjort när det gäller tjänster och priser.

Vi har vidtagit omfattande åtgärder för att säkerställa en kontinuerlig leverans av varor i hela Europa och är mycket medvetna om vårt enorma ansvar emot ditt företag och mot samhället i allmänhet. Vi står inför stora utmaningar och extra kostnader, precis som alla andra organisationer inom vår bransch. Eftersom vi är väl medvetna om att våra kunder i nästan alla branscher står inför en liknande situation, vill vi skicka en stark signal om att vårt partnerskap med dig fortsätter:

DACHSER står för stabilitet och tillförlitlighet, även i svåra tider. Därför kommer vi inte införa ett allmänt "COVID-19-tillägg". I stället vill vi försäkra dig om att vi kommer att stå fast vid våra överenskomna taxor och att vi tills vidare behåller våra priser för nationella och internationella styckegodssändningar.

Vi vill arbeta ännu närmare tillsammans med dig för att utveckla lösningar för nuvarande och framtida utmaningar. Dessutom hoppas vi att vi kan räkna med din flexibilitet när det gäller att justera leveranstider eller servicenivåer där det behövs, och vi hoppas att vi kan räkna med din tillförlitlighet genom att respektera de överenskomna betalningsvillkoren baserat på vårt ömsesidiga förtroende och samarbete.

Låt oss stå sida vid sida i dessa utmanande tider!

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic