DACHSER Köln börjar med leveranser med eldrivna transportcyklar

DACHSERs logistikcenter i Köln har börjat använda elcyklar vid leveranser i stadskärnan. Förutom att förbättra luftkvaliteten är detta en åtgärd som logistikleverantören vidtar som svar på att det införs allt fler trafikbegränsningar samtidigt som trafikstockningarna och byggzonerna blir fler och gör det svårt att leverera till stadskärnor med konventionella lastbilar.

Daniel Kopf från Velocarrier, Oliver Hesse, Operations Manager National, DACHSER Köln, Alexander Haak, General Manager, DACHSER Köln, Yuichi Soga,Team Leader Short Distance, DACHSER Köln

På sistone har en eldriven transportcykel i DACHSERs välbekanta blå och gula färger kört runt i Kölns stadskärna. Containern baktill är två meter hög och kan ta en last på upp till 250 kg. Elcykeln kan använda alla gångbanor där cyklar är tillåtna, plus vissa gågator där elcyklar får köras under hela dagen. Varje morgon kommer lastbilar från DACHSERs filial i Köln med dagens leveranser till det som kallas mikronavet, ett lager nära stadskärnan. De transporteras sedan vidare, i mindre delar, med hjälp av elcykeln.

Eldriven transportcykel i DACHSERs välbekanta blå och gula färger

”Vår erfarenhet har så här långt varit oerhört positiv, liksom återkopplingen från våra kunder”, säger Alexander Haak, General Manager för DACHSER Köln. ”På lång sikt planerar vi att använda oss av ännu fler eldrivna transportcyklar och vi kommer också att använda ellastbilar för nollutsläppsleveranser till mikronavet. Det går förstås inte att använda cykeln vid alla leveranser, men i en balanserad kombination med flera olika fordon ser vi den som ett fantastiskt och framför allt miljövänligt alternativ.”

Staden Köln lägger stor vikt vid hållbara stadskoncept. Andrea Blome, kommunalråd med ansvar för mobilitet och trafikinfrastruktur, förklarar: ”Transporttrafiken i stadskärnan har ökat under flera år och därför är alternativa logistikkoncept mycket viktiga idag och i framtiden. Den här situationen fick staden Köln att erbjuda stöd vid inköp av transportcyklar som ett led i ett pilotprojekt som inleddes i januari 2019. Och nu ser vi att ett globalt företag tar samma initiativ och fungerar som ett positivt exempel i Köln – ännu ett bevis på att företagen vill öka användningen av transportcyklar.

Cykelspecialisten veloCARRIER är en samarbetspartner i projektet och har tillsamman med DACHSER sedan tidigare fått ut transportcyklar på gatorna i Freiburg, Stuttgart och Tübingen. ”Kölns stora bilfria zon gör att det passar perfekt att använda elcyklar för transportens sista kilometer”, säger Raimund Rassillier, Managing Director för veloCARRIER. ”I sitt samarbete med DACHSER spelar veloCARRIER en viktig roll för att hjälpa till att göra varutransporter hållbara – en stor utmaning med allt större hinder som man måste ta sig förbi.”

Innovationsprojektet stadsdistribution, där DACHSERs logistikcenter i Köln deltar, sätter samman en verktygslåda med lösningar för hållbara och innovativa leveranser mot bakgrund av de ökande utmaningarna i trafiken. Beroende på vilka specialkrav en DACHSER-filial har kan man använda sig av olika åtgärder från verktygslådan för att skapa en skräddarsydd lösning för det egna leveransområdet.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss