Pressmeddelanden

DACHSER Sweden tillsätter HR Manager

DACHSER Sweden AB stärker sin organisation genom att tillsätta Petter Eriksson som HR Manager. Den nya HR Managern ska ansvara för de svenska HR-aktiviteterna och ha ett nära samarbete med alla fem kontor i Sverige.

Petter Eriksson, HR Manager för DACHSER Sweden.
Petter Eriksson, HR Manager för DACHSER Sweden.

Tillsättningen av en ny HR Manager i Sverige är ett resultat av den tillväxttrend som DACHSER Sweden har upplevt under de senaste åren, vilket lett till ett exceptionellt bokslut för 2019. Ett av HR Managerns första stora projekt kommer att vara att implementera den HR-strategin som har utvecklats för hela DACHSER Nordic-koncernen.

Jag är mycket glad över att vi nu har fått en svensk HR Manager som kan vidareutveckla vår ambitiösa HR-strategi.

René Sidor, Managing Director för DACHSER Nordic

”Jag är mycket glad över att vi nu har fått en svensk HR Manager som kan vidareutveckla vår ambitiösa HR-strategi,” säger René Sidor, Managing Director för DACHSER Nordic. ”Petter Eriksson kommer att anpassa strategin till ett lokalt svenskt sammanhang samtidigt som han har ett mycket nära samarbete med platskontoren, våra Branch Managers och Operations Managers,” fortsätter han.

Med många års erfarenheter från arbetet som HR-konsult och HR-chef, bland annat hos Sävsjö kommun och närmast från Axcell Fastighetspartner, planerar Petter Eriksson att kunna bidra med ett helikopterperspektiv på hela den svenska organisationen. Detta kommer han att kombinera med en stor lokal kunskap i sitt arbete för att dela bästa praxis mellan filialkontoren.

”Jag ser fram emot att bidra med ett värderingsbaserat förhållningssätt till vår organisation och personalpolitik,” säger Petter Eriksson. ”Jag har tidigare varit med om att skapa en HR-organisation och anpassa funktionen efter organisationens specifika behov, och jag ser fram emot att bidra med ett värdebaserat förhållningssätt till vår organisation och personalpolicy.”

Ett unikt utbildningskoncept

I DACHSERs nordiska HR-avdelning har man nyligen varit med om att nystarta ett svenskt yrkesfokuserat utbildningskoncept för speditörslärlingar som motsvarar den praktiskt inriktade danska speditörsutbildningen.

”Den svenska HR Managern kommer att spela en avgörande roll i detta arbete,” uttalar Christian Fejer, Head of Human Resource Management Nordic. ”Han kommer bland annat att fokusera på hur vi skapar ett konstruktivt samarbete med skolor och utbildningsinstitutioner och utveckla HR-funktionen inom vår svenska organisation med sin stora kunskap inom strategisk HR och organisationsutveckling.”

Nystarten av utbildningskonceptet för speditörslärlingar är ett av många steg mot DACHSER Nordics strategiska mål att bli den föredragna arbetsplatsen inom logistikbranschen. Med sin lokala och nordiska kompetens kommer den nordiska HR-avdelningen att bidra till att nå detta mål genom att genomföra HR-strategin och samtidigt fokusera på att attrahera och behålla duktiga medarbetare.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic