DACHSER återupptar delvist transporter till Ukraina

DACHER följer, dag för dag, den nuvarande utvecklingen av kriget i Ukraina. Detta leder till att det, för närvarande, fullständiga lastningsstoppet för alla godstransporter till Ukraina, som infördes i februari 2022, delvis kan hävas.

Vår högsta prioritet är fortfarande säkerheten för alla anställda och förare som transporterar försändelser på uppdrag av DACHSER. Därför återupptas endast transporter till områden som i dagsläget inte direkt påverkas av kriget. Inledningsvis kommer vi att återuppta våra fasta linjer från vår plattform Strykow (Polen) till västra Ukraina. 

Motsvarande hantering av transporter och distribution på plats i Ukraina utförs av vårt partnerföretag i Lviv. 

Eftersom leveranszonerna kan förändras mycket snabbt på grund av utvecklingen i kriget kommer vi kontinuerligt att informera om eventuella förändringar i den nuvarande situationen. Om du har några frågor angående ditt gods, är du som alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER.

Kontakt Elin Bergström Communications Coordinator Nordic