Pressmeddelanden

DACHSER aviserar framtida ledning

Det nya Executive Board, som leds av Burkhard Eling, tar över från och med 1 januari 2021. I 2021 kommer Bernhard Simon och Michael Schilling att ingå i styrelsen, Supervisory Board.

Efter 31 års nära samarbete i operativa chefsbefattningar hos DACHSER kommer CEO Bernhard Simon och hans ställföreträdare Michael Schilling, COO Road Logistics, att ingå i styrelsen från och med 2021 med Bernhard Simon som ordförande. Från och med 1 januari 2021 blir Burkhard Eling, som blev en del av DACHSERs Executive Board i 2013 som CFO, ny CEO för det familjeägda logistikföretaget.

Alexander Tonn, Managing Director European Logistics Germany (från 1/1-2021 COO Road Logistics), Michael Schilling, COO Road Logistics; Burkhard Eling, CFO (från 1/1-2021 CEO); Bernhard Simon, CEO; Edoardo Podestà, COO Air & Sea Logistics; Stefan Hohm, Corporate Director Corporate Solutions, Research & Development (från 1/1-2021 CDO)
Alexander Tonn, Managing Director European Logistics Germany (från 1/1-2021 COO Road Logistics), Michael Schilling, COO Road Logistics; Burkhard Eling, CFO (från 1/1-2021 CEO); Bernhard Simon, CEO; Edoardo Podestà, COO Air & Sea Logistics; Stefan Hohm, Corporate Director Corporate Solutions, Research & Development (från 1/1-2021 CDO)

"I slutet av 2020 kommer Michael Schilling och jag att lämna över vårt ansvar i direktionen till nästa generations ledning. Detta gemensamma drag, som länge funnits i planerna, kommer att skapa nya impulser för företagets framtid", förklarar Bernhard Simon, CEO för DACHSER. "Coronaviruskrisen är utan tvekan en stor utmaning för hela ledningsgruppen, men den ifrågasätter inte vår långsiktiga strategi. Det viktigaste just nu är att lämna över företaget till en ny generation och vi börjar i högsta ledningen. Vi är övertygade om att vi kommer att navigera DACHSER väl igenom de kommande månaderna. Genom att säkerställa stabiliteten i vårt nätverk och genom att hålla leveranskedjorna igång kommer vi att fortsätta att leverera tillförlitlighet och en hög nivå avkvalitet till våra kunder."

I slutet av 2020 kommer Michael Schilling och jag att lämna över vårt ansvar i direktionen till nästa generations ledning. Detta gemensamma drag, som länge funnits i planerna, kommer att skapa nya impulser för företagets framtid.

Bernhard Simon, CEO DACHSER

Ny verkställande enhet: IT & Development

Från och med den 1 januari 2021 tar Stefan Hohm över ansvaret som Chief Development Officer (CDO) för den nya ledningsenheten IT & Development, som arbetar med forskning och utveckling, innovation, IT, kontraktslogistik och industrispecifika lösningar. Alexander Tonn kommer att ingå i DACHSERs ledning som COO för Road Logistics. Slutligen kommer Edoardo Podestà att fortsätta att vara en del av direktionen i rollen som COO Air & Sea Logistics. Tjänsten som CFO kommer att tillsättas snarast.

"Burkhard Eling, Stefan Hohm och Alexander Tonn har under många år haft tunga positioner i företaget och de har spelat en viktig roll i DACHSERs utveckling under den tiden", fortsätter Simon. "Tillsammans med Edoardo Podestà och vår framtida CFO kommer de att bilda vårt Executive Board från och med 2021, som kommer att fokusera på följande områden under det kommande årtiondet: digitalisering och kundnärhet, hållbarhet och bristen på kvalificerad personal."

Burkhard Eling (48 år) tillträder den 1 januari 2021 som CEO och talesman för DACHSERs Executive Board. 2013 gick Eling med i Executive Board i rollen som CFO. Bland annat var han ansvarig för det globala genomförandet av SAP-systemet, och han formade företagets övergång till företagsformen SE. Han gick också i spetsen för det strategiska innovationsprogrammet Idea2net för hela företaget. Tillsammans med Michael Schilling och Bernhard Simon iscensatte han sammanslagningen och integrationen av den iberiska logistikleverantören Azkar (numera DACHSER Iberia).

Stefan Hohm (47 år) kommer att leda en nybildad Executive Unit, IT & Development, som CDO (Chief Development Officer) från och med den 1 januari 2021. Som erfaren chef som har varit med i företaget i 27 år kommer han att ansvara för forsknings- och utvecklingsämnen och för att fortsätta skapa utveckling inom IT, kontraktslogistik och industrispecifika lösningar. Hohm började sin kontraktslogistikkarriär hos DACHSER innan han tog över ledningsansvaret för kontoren i Erfurt och Hof i Tyskland. Som Corporate Director har han ansvarat för logistikföretagets Research & Development samt industrispecifika lösningar sedan 2016.

En solid grund på vilken framtiden kan byggas</span>
En solid grund på vilken framtiden kan byggas</span>

Alexander Tonn (46 år) tar över som COO för Road Logistics den 1 januari 2021. Tonn har jobbat hos DACHSER i över 20 år. Efter sin första ledningstjänst i Memmingen flyttade Tonn till DACHSERs huvudkontor i Kempten i södra Tyskland i 2014, där han fick ansvar för den internationella utvecklingen av kontraktslogistik. Sedan 2017 har han även varit ansvarig för European Logistics Germany, och han kommer att fortsätta i denna roll även efter utnämningen till COO Road Logistics. Alfred Miller behåller sin roll som Managing Director för affärsenheten Food Logistics.

Den framtida ledningen kommer att slutföras av Edoardo Podestà, som har varit medlem i DACHSERs Executive Board som COO Air & Sea Logistics sedan oktober 2019. Podestà ansvarar för den globala sjö- och flygfraktverksamheten samt järnvägstrafiken mellan Europa och Kina, och han leder även affärsenheten ASL Asia Pacific.

Burkhard Eling, Stefan Hohm och Alexander Tonn har under många år haft tunga positioner i företaget och de har spelat en viktig roll i DACHSERs utveckling under den tiden. 

Bernhard Simon, CEO DACHSER

En solid grund på vilken framtiden kan byggas

Bernhard Simon har varit en del av DACHSERs Executive Board sedan 1999 och sedan 2005 har han lett det familjeägda bolaget som representant för aktieägarna. Bolagets starka tillväxt och internationalisering beror till stor del på Simons insatser. Under hans ledarskap har DACHSER utvecklats till en av de mest erkända logistikleverantörerna i Europa och runt om i världen.

Michael Schilling blev en del af DACHSERs Executive Board i 2002. Sedan dess har han hjälpt till att bygga ett av de bäst presterande styckegodsnätverken i Europa. Med dessa resultat har han varit och fortsätter att vara den drivande kraften och pionjären för att skapa hållbar tillväxt med internationella transport- och kontraktslogistiktjänster. De standardiserade processer, IT-system och IT-plattformar som utvecklats under hans ledarskap utgör grunden för den höga kvalitet och tillförlitlighet som kännetecknar DACHSERs positionering på logistikmarknaden.

Kontakt Alexandra Hartung