DACHSER blir medlem i DWV

Den 1 januari 2021 gick DACHSER med i DWV (Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband), en lobbygrupp som har förespråkat en snabb utbyggnad av vätgas som energikälla och främjat bränslecellsteknik sedan 1996. DACHSER kommer också att delta i DWV:s HyLogistics-kluster.

Den 1 januari 2021 gick DACHSER med i DWV (Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband).

Fordonstillverkare, producenter av förnybar energi och logistikföretag gick nyligen samman för att bilda denna nya arbetsgrupp. Målet är att erbjuda politiskt stöd för förberedelser för och införande av bränslecellslastbilar på marknaden för att minska utsläppen av växthusgaser vid godstransporter – och att företräda dessa intressen inför tyska och europeiska beslutsfattare och departement.

”Godstransporter på väg står för cirka 5 procent av alla växthusgaser i EU. Vätgas- och bränslecellsteknik erbjuder den bästa chansen att nå det långsiktiga målet med utsläppsfria fordon, särskilt inom fjärrtransporter med lastbil”, säger Stefan Hohm, Chief Development Officer hos DACHSER. ”Vårt medlemskap i DWV är ett viktigt steg när vi arbetar tillsammans med transportpartner och förare för att förbereda DACHSER-nätverket för förändringarna inom transportsektorn”, fortsätter Hohm.

Attraktiv metod för varutransport

”Det som gör vätgas- och bränslecellsdrivna lastbilar så attraktiva för att transportera varor är den höga systemeffektivitet som bränsleceller erbjuder – den är betydligt större än hos förbränningsmotorer. Men denna typ av drivlineteknik ger också noll lokala utsläpp av kväveoxid, CO2 och partiklar. Vi är mycket glada att DACHSER, en ledande logistikleverantör, blir en av våra medlemmar, säger Werner Diwald, styrelseordförande för DWV.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic