DACHSER får ny Branch Manager i Malmö

Från 1 januari 2020 kommer Carl-Johan Westas, Branch Manager European Logistics för DACHSER Sweden i Göteborg, att ta över ansvaret för filialen i Malmö parallellt med hans ansvar som platschef i Göteborg. Allan Wolter, nuvarande Branch Manager i Malmö, går i pension vid årsslutet.

Carl-Johan Westas, Branch Manager hos DACHSER Sweden i Göteborg och Malmö.
Carl-Johan Westas, Branch Manager hos DACHSER Sweden i Göteborg och Malmö.

I november 2017 började Carl-Johan Westas som Branch Manager European Logistics i Göteborg. Han kommer nu att ta över ansvaret för Malmökontoret i en dubbel ledarposition, med början i januari 2020.

”Under sin tid som platschef för Göteborgskontoret har han bidragit avsevärt till utvecklingen på både kort och lång sikt,” säger René Sidor, Managing Director för DACHSER Nordic.

Under sin tid som platschef för Göteborgskontoret har Carl-Johan Westas bidragit avsevärt till utvecklingen på både kort och lång sikt.

René Sidor, Managing Director för DACHSER Nordic

Resultatet för DACHSER Sweden fyrdubblades från 4,2 miljoner SEK i 2017 till 17,3 miljoner SEK i 2018 före skatt. Företaget har också lyckats bibehålla en hög service- och kvalitetsnivå samtidigt som man har haft ett tydligt fokus på att kombinera lönsamma kundsegment.

Betydande utveckling under 2019

Under 2019 har säljorganisationen hos DACHSER Sweden genomgått en betydande utveckling med tillsättningen av en Sales Manager i Göteborg och en Business Development Manager.

“Vår organisation i Göteborg har vuxit ständigt sedan 2017 genom en stabilisering av verksamheten i synergi med en optimering av vår godsstruktur,” berättar Carl-Johan Westas, Branch Manager hos DACHSER Sweden i Göteborg och Malmö. ”Jag är mycket stolt över att få detta ansvaret och ser fram emot att fortsätta det viktiga arbetet som Allan Wolter har gjort för Malmökontoret.”

Efter nästan 44 år i logistikbranschen går Allan Wolter i pension vid slutet av 2019. Han började hos DACHSER i 2001. Sedan dess har han haft olika positioner inom den nordiska organisationen och har satt sin tydlige prägel i flera delar av företaget.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss