DACHSER går över till 100% grön el

Det globala logistikföretaget får 100 procent av sin el från förnybara källor. Samtidigt kommer företaget genom solcellssystem fyrdubbla mängden grön el som de själva genererar.

DACHSER går över till 100% grön el
DACHSER går över till 100% grön el

Från och med den 1 januari 2022 kommer DACHSER endast att köpa el som genereras från förnybara resurser. Det innebär att logistikleverantören, som driver 387 egna anläggningar i 42 länder, ökar sin andel grön energi från cirka 60 procent till 100 procent.

Vi implementerar två grundläggande byggstenar i vår klimatskyddsstrategi genom att globalt gå över till att köpa el enbart från vind-, sol- och vattenkraft, samtidigt som vi utökar vår egen produktion av grön el.

Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) hos DACHSER

I Tyskland och Nederländerna har det familjeägda företaget sedan tidigare gått över till grön energi. Dessutom kommer DACHSER att avsevärt öka sin interna produktion av förnybar energi genom att installera och bygga solcellssystem på taken, i ett första steg på de europeiska logistikanläggningarna och kontorsbyggnader. Till 2025 kommer den nuvarande kapaciteten att mer än fyrdubblas, till över 20 000 kWp installerad kapacitet.

”Vi implementerar två grundläggande byggstenar i vår klimatskyddsstrategi genom att globalt gå över till att köpa el enbart från vind-, sol- och vattenkraft, samtidigt som vi utökar vår egen produktion av grön el”, förklarar Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) hos DACHSER. ”De här åtgärderna minskar vårt koldioxidavtryck. Samtidigt stärker vår efterfrågan produktionen av grön energi och bidrar till att bygga ut kapaciteten i Europa för att generera el från förnybara källor.”

Långsiktig strategi för klimatskydd

Effektivitet, innovation och inkluderande ansvar: det är hörnstenarna i DACHSERs långsiktiga klimatskyddsstrategi. Målet med det familjeägda företagets initiativ är effektiva logistikprocesser, energibesparingar och teknisk innovation. DACHSER anser att detta är det bästa sättet att begränsa utsläppen av växthusgaser i linje med tvågradersmålet som fastställdes i Parisavtalet samt EU:s och många andra länders klimatmål på medellång- och lång sikt. För att nå dit arbetar företaget tillsammans med kunder och partners som också är angelägna om att aktivt forma hur logistikbranschen agerar för att införa teknik med låga och inga utsläpp. Också de anställda är delaktiga i klimatskyddsaktiviteterna, med ett engagemang för samhället och sociala frågor som sträcker sig längre än DACHSERs egna direkta affärsintressen.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic