DACHSER genomför tester med förarlösa truckar

Just nu pågår tester av förarlösa truckar (AGV) på två av DACHSERs anläggningar i Europa. De förarlösa truckarna utför rutinuppgifter vilket minskar de anställdas arbetsbelastning på lång sikt.

DACHSER genomför tester med förarlösa truckar

Som en del av DACHSERs aktiviteter för forskning och utveckling utförs för närvarande ett förlängt test för att fastställa i vilken utsträckning förarlösa truckar kan användas i kombination med manuellt styrda truckar på lager. I detta syfte har anläggningarna i Langenau och Vaihingen, Tyskland, använt var sin förarlös truck sedan början av året. Tester av svärmintelligens kommer också att påbörjas inom kort, där båda dessa förarlösa truckar samarbetar på samma anläggning.

Inspiration till testerna kom från ett tidigare projekt som genomfördes tillsammans med Fraunhofer IML, ett företag DACHSER har samarbetat med sedan 2017 som en del av DACHSER Enterprise Lab. Genom att använda förarlösa truckar kan de anställda slippa rutinmässigt och fysiskt belastande arbete, vilket gör att de istället kan koncentrera sig på mer krävande uppgifter. En annan fördel är fordonens arbetstid: det kan vara i drift dygnet runt. 

Just nu utför truckarna uppgifter som att transportera varor från lagrets ingång till leveranszonerna i ett lagerområde med högt placerade fack, där de autonomt lyfter och sätter ner pallar under processen. Med hjälp av ett gränssnitt mot DACHSERs eget lagerhanteringssystem, MIKADO, kan de förarlösa truckarna tilldelas transportjobb när som helst. De skapar sedan sin egen rutt genom lagret. De förarlösa truckarna är utrustade med litiumjonbatterier som stöder induktiv laddning. ”Laddningsprocessen använder en basplatta och tar bara tio minuter”, förklarar Daniele Andreano, Team Leader Contract Logistics Engineering hos DACHSER, som ansvarar för testerna.

Säkerheten är viktigast

Eftersom fordonen är självgående är säkerheten högsta prioritet. Varje truck är utrustad med flera sensorer i olika höjd, vilket gör att den kontinuerligt kan skanna omgivningen för att se om det finns hinder. Upptäcker den ett hinder bromsar systemet på egen hand och trucken antingen stannar helt eller beräknar en ny rutt som gör att den kan kringgå hindret. Maxhastigheten på 5 km/h spelar också en stor roll för säkerheten. 

”Vårt mål för det praktiska testet är att få värdefull erfarenhet av att använda förarlösa truckar på lagret samt i anslutning till transitterminalen. Det kommer att göra det möjligt för oss att förstå hur de här fordonen kan stödja medarbetarna på bästa sätt i deras arbete i vardagen och integreras i den dagliga verksamheten. Vi är mycket nöjda med resultaten så långt”, säger Thomas Klare, Head of Corporate Contract Logistics hos DACHSER i Kempten. 

Kontakt Elin Bergström Communications Coordinator Nordic