Nyheter

DACHSER levererar med elcykel i Prag

DACHSER lanserar ett pilotprojekt i Tjeckien för leveranser med en eldriven transportcykel i centrala Prag. Det nybyggda mikronavet ”Depot.Bike” på tunnelbanestationen Florenc används för detta ändamål.

Lastcykeln är det första steget mot en zon med ”DACHSER Emission-Free Delivery” i centrala Prag.

Därmed bygger DACHSER vidare på tidigare, värdefull erfarenhet av alternativa leveransmetoder för den sista transportsträckan som logistikleverantören redan skaffat sig i europeiska storstäder som Paris, Malaga och Stuttgart. I pilotprojektet i Tjeckien testas användning av en eldriven transportcykel i verkliga trafikförhållanden i Prag – som förberedelse för framtida transportbegränsningar i centrala staden.

Som en globalt verksam logistikleverantör med huvudkontor i Tyskland anpassar DACHSER kontinuerligt sina processer och tjänster till den senaste utvecklingen och till sociala och demografiska förändringar. En av de pådrivande faktorerna är för närvarande den enorma trafikökningen i storstäderna och den miljöpåverkan och sänkning av invånarnas livskvalitet detta medför. Städerna försöker åtgärda detta genom att införa begränsningar vid körning i innerstaden, till exempel med äldre dieselfordon.

”DACHSERs centrala avdelning Research & Development analyserar alternativa drivkoncept för fordon och föreslår nya leveranskoncept för leveranser med nollutsläpp inom området stadslogistik”, säger Jan Pihar, Managing Director för European Logistics DACHSER i Tjeckien. Han fortsätter: ”Därför har vi som företag stor erfarenhet av att använda eldrivna transportcyklar i många europeiska städer, så beslutet att även inleda ett pilotprojekt i Prag var självklart – trots att staden ännu inte har infört några begränsningar i trafiken”.

Förberedelse för "DACHSER Emission-Free Delivery"

I projektets pilotfas planerar DACHSER att leverera till gågatorna i distriktet Prag 1. Varje morgon transporterar lastbilar dagens leveranser från DACHSERs Kladno-filial, cirka 30 km väster om Prag, till mikronavet Depot.Bike, nära stadens centrum. Leveranserna transporteras sedan var för sig med den eldrivna transportcykeln.

I senare faser förväntas konceptet gradvis utvidgas till stadsdistrikten Prag 4, Prag 5 och Prag 7 – med stöd av ellastbilar för tunga och skrymmande palltransporter. De främsta mottagarna av dessa leveranser kommer förmodligen att vara modebutiker, apotek och sjukvårdsbutiker samt gör-det-själv-butiker. ”Att gradvis byta ut små konventionella leveransfordon är en hållbar lösning för att avlasta trafiken i Prag och förbättra problemet med smog. Vi vill aktivt bidra till det som en del av vår företagsstrategi”, säger Pihar.

DACHSER kommer att använda en eldriven transportcykel från företaget Velotaxi Bring. Transportcykeln har ett lastutrymme på 0,4 lastmeter och kan därmed ta en last motsvarande en europall lastad till en höjd av 1,2 m och en maxvikt på 250 kg. Till en början kommer cykeln endast att användas för att leverera försändelser förpackade i kartonger, men i framtiden planerar företaget också att använda pallar som gradvis packas upp längs leveransrutten. I idealfallet leder dessa initiativ till att det skapas en zon med ”DACHSER Emission-Free Delivery” i det aktuella området, där olika typer av fordon integreras i ett intelligent helhetskoncept. Pilotprojektet kommer att utvärderas kontinuerligt tillsammans med operatören av mikronavet, en e-cykelspecialist som heter ekolo.cz, och i samarbete med TSK Prag (teknisk vägförvaltning) samt Prague Institute for Planning and Development. De första resultaten förväntas efter sex månader i praktisk drift.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic