Tillbaka
Marknadsinformation Nyheter
Pressmeddelanden

DACHSER och terre des hommes utökar sitt samarbete

DACHSER och den internationella organisationen för bistånd till barn, terre des hommes, utökar sitt långvariga partnerskap och sitt arbete med samhällsansvar i regionerna Sydasien, södra Afrika och Latinamerika. I de gemensamma gräsrotsprojekt har tålamod, uthållighet och att etablera lokala och kulturella rötter visat sig vara ett framgångsrecept.

Albert Recknagel, Executive Spokesman terre des hommes (åt vänster) och Bernhard Simon, CEO DACHSER (åt höger).
Albert Recknagel, Executive Spokesman terre des hommes (åt vänster) och Bernhard Simon, CEO DACHSER (åt höger).

Gräsrotsprojekten bygger på idén om att ”hjälpa människor att hjälpa sig själva” och fokuserar på att bekämpa brott mot de mänskliga rättigheterna – i synnerhet alla former av våld mot barn och kvinnor. Man satsar också på en hälsosam, ren miljö och utbildning för ungdomar – i synnerhet flickor och unga kvinnor – och på att ge dem stöd på vägen mot arbete. Utvecklingsländer och tillväxtekonomier spelar en avgörande roll i kampen mot klimatförändringarna och därför stödjer partnerskapet projekt som fokuserar på klimatskydd och att skapa en fungerande infrastruktur. För var och en av de tre projektregionerna, Sydasien, södra Afrika och Latinamerika, bidrar DACHSER med en årlig finansiering på cirka 200 000 euro under de kommande fem åren.

För att utvecklingspartnerskapet ska göra en verklig skillnad måste man vara uthållig och se till att samhällsansvaret har en fast förankring i lokalsamhällena.

Bernhard Simon, CEO för DACHSER

”För att utvecklingspartnerskapet ska göra en verklig skillnad måste man vara uthållig och se till att samhällsansvaret har en fast förankring i lokalsamhällena,” säger Bernhard Simon, CEO för DACHSER. ”På så sätt hamnar fokus på de frågor som verkligen behöver lyftas. Terre des hommes och organisationens lokala partners ser till att ungdoms- och kvinnogrupper får möjlighet att berätta vad de behöver och med vårt stöd kan vidta åtgärder för att stötta den kontinuerliga sociala och hållbara utvecklingen i lokalsamhället.” 

Nya projekt i Indien och Nepal

DACHSER och terre des hommes har samarbetat i delstaten Uttar Pradesh i norra Indien sedan 2005 och hittills har man åstadkommit mycket: nästan 32 000 barn har nu informerats om att de har rätt att leva ett liv fritt från våld, barnarbete och sexuellt utnyttjande. Mer än 18 000 barn har fått stöd med att förbereda sig för att gå i skolan och 5 400 ungdomar, främst flickor, har lärt sig enkla hantverk som skrädderi, sömnad eller vävning för att tjäna egna pengar och stötta sina familjer ekonomiskt. Cirka 5 000 ungdomar engagerade sig i gatuteater eller andra aktiviteter för att öka medvetenheten om sociala problem, som alkoholism eller våld mot barn och kvinnor, i sina samhällen. Och mer än 4 000 ungdomar har deltagit i workshops om miljöskydd och har planterat nästan 50 000 träd som ett led i kampanjer för återbeskogning.

DACHSER och terre des hommes kommer att fortsätta stödja två distrikt i Uttar Pradesh och två slumområden i New Delhi samt lägger till följande regioner i sina uppsökande projekt för perioden 2020–2025:

  • I delstaten Bihar i norra Indien lever en av tre personer under fattigdomsgränsen, dvs. utan tillgång till rent dricksvatten, sanitet, bostäder, utbildning eller arbete. Våldet, särskilt mot kvinnor och flickor, är utbrett: människohandel och flickor som förs bort för tvångsäktenskap är vanligt förekommande. I distrikten Katihar och Munger, där problemet är särskilt akut, kommer DACHSER att under de kommande fem åren stötta två lokala organisationer för att ge flickor bättre skydd.
  • I den västra delen av Nepal, i distriktet Bajura, drabbas man allt oftare av torka och brist på mat. Människor försöker klara sig så gott de kan genom självhushållsjordbruk. Det finns i stort sett ingen tillgång till utbildning och möjlighet att arbeta, vilket ofta tvingar ungdomar att flytta till Indien för att hitta arbete i städerna där. I ett projekt som ska pågå fram till 2025 kommer DACHSER att stödja en lokal organisation för att förbättra utbildnings- och levnadsvillkoren för 600 familjer i regionen.

Företaget kommer också att fullfölja och utöka sina befintliga projekt med terre des hommes i södra Afrika och Latinamerika.

Mer information om DACHSERs och terre des hommes engagemang för samhällsansvar finns på webbplatsen: https://www.dachser.com/campaigns/terredeshommes/en/index.html.

Kontakt Maria Andersen