Nyheter

DACHSER organiserar transport med godståg längs den nya sidenvägen

DACHSER Rail Services transporterar kemiska produkter till den kinesiska marknaden från Tyskland på halva tiden.

DACHSER Rail Services transporterar kemiska produkter till den kinesiska marknaden.

BASF gav sin mångåriga logistikleverantör DACHSER uppdraget att ansvara för ett första godståg till Kina. Tåget anlände till den kinesiska staden Xi'an med 42 containrar med BASF-produkter. DACHSER tog hand om all planering – inklusive samordning med tågoperatören RTSB GmbH, tullklarering och distribution av varorna i Kina.

Godstågets resa började i KTL Kombi-Terminal Ludwigshafen och på väg till Kina kom det genom Polen, Vitryssland, Ryssland och Kazakstan. Resan tog bara 14 dagar – mer än två veckor snabbare än motsvarande transport med containerfartyg. Järnvägstransport via den nya sidenvägen är särskilt intressant för kemiföretag, vars kinesiska produktionsanläggningar ligger i landsbygdsregioner, långt bort från hamnarna.

KTL-terminalen i Ludwigshafen spelar en nyckelroll i BASF:s logistikkoncept. Den fungerar som ett nav, där BASF samlar ihop gods från Europa och lastar containrarna på tågen. Tysklands största inlandsterminal ligger i direkt anslutning till BASF:s huvudanläggning. Upp till 30 tåg avgår från terminalen varje dag, på väg till över 20 ekonomiska centra i hela Europa.

Eftersom spårvidden varierar längs rutten lastas containrarna om på olika tåg i den polska byn Małaszewicze och vid Kazakstans gräns mot Kina. Containrarna är cirka 12 meter höga och lasten består främst av granulat, bränsletillsatser och katalysatorer. Tågets slutdestination var staden Xi'an mitt i Kina.

Där tog DACHSER North China hand om tullklareringen och distribuerade BASF-varorna till mottagarna med lastbil. Under uppstartsfasen är fler tågavgångar från Ludwigshafen till Xi'an inplanerade.

”Snabbare än sjöfrakt, billigare än flygfrakt, lätt att planera och tillförlitligt: När det gäller att uppfylla vissa logistikkrav är järnvägstransporter till Kina längs den nya sidenvägen ett utmärkt alternativ till sjö- och flygfrakt som ger mervärde”, förklarar Thomas Krüger, Managing Director för DACHSER Air & Sea Logistics EMEA. ”Efterfrågan på DACHSER Rail Services ökar hela tiden och vi är särskilt glada över att en global marknadsledare som BASF har förtroende för våra lösningar.”

Vi tar ett långvarigt partnerskap till nästa nivå

DACHSER har under flera decennier haft ett nära samarbete med BASF och har transporterat kemiska produkter på lastpallar inom Europa och lagrat dem på ett säkert sätt. DACHSER driver två lager för farliga material: ett i Ungern och ett i Rumänien. Båda uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna och de har utvärderats i enlighet med SQAS. ”Det första tåget till Xi'an har tagit vårt logistikpartnerskap med BASF till en ny nivå”, säger Michael Kriegel, Department Head för DACHSER Chem-Logistics. DACHSERs branschlösning kombinerar standardiserade logistiktjänster och expertkunskaper inom hantering av farligt gods i ett globalt nätverk med skräddarsydda lösningar för kunder i kemiindustrin.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic