Tillbaka
klimat

DACHSER planerar att lansera utsläppsfria leveranser i Köpenhamn

DACHSER Denmark kommer, innan 2021 är slut, lansera utsläppsfria leveranser i centrala Köpenhamn. Med det helt batteridrivna fordonet FUSO eCanter kommer logistikleverantören att minska sina koldioxidutsläpp i centrala Köpenhamn. Det bidrar till det mål Köpenhamns stad satt upp; att bli världens första koldioxidneutrala huvudstad.

Med nya FUSO eCanter kan DACHSER Danmark leverera utsläppsfritt till Köpenhamns centrum.
Med nya FUSO eCanter kan DACHSER Danmark leverera utsläppsfritt till Köpenhamns centrum.

Den ambitiösa planen att börja leverera varor från filialen i Hvidovre till centrala Köpenhamn utsläppsfritt har varit en långsiktig plan för logistikleverantörens danska bolag. Projektet ingår i DACHSERs koncept för utsläppsfria leveranser, vilket syftar till att stödja och vidareutveckla miljövänliga transporter i flera europeiska storstadsregioner. Den nya FUSO eCanter har utvecklas specifikt med hänsyn till de höga antal cyklister i Köpenhamn och kommer levereras i slutet av året som ett första steg i projektet.

”Klimatskydd har blivit en viktig punkt både på vår egen och våra kunders dagordning, och för oss är det viktigt att möta våra kunders krav på miljövänliga logistiklösningar."

Peter Hut, General Manager för DACHSER Denmark i Hvidovre

”Med vår nya FUSO eCanter kan vi på ett hållbart sätt göra leveranser till våra mottagare i centrala Köpenhamn”, säger Peter Hut, General Manager för DACHSER Denmarks European Logistics-filial i Hvidovre. ”På så sätt minskar vi både bullernivån och våra koldioxidutsläpp – en viktig åtgärd på vägen mot ett miljövänligt Köpenhamn, när det gäller godstransporter och klimatplanen för 2025.”

Klimatskydd på dagordningen

I Köpenhamn stads klimatplan för 2025 anges bland annat att 30–40 procent av alla tunga fordon som rör sig inom kommunens gränser ska använda så kallade ”nya typer av bränsle” till 2025. Det handlar om en omställning från bensin och diesel till grönare bränslen som el, vätgas och biogas, vilket förväntas minska koldioxidutsläppen i huvudstaden från just den här delen av transportsektorn med cirka 10 000 ton. DACHSER stöder detta mål och förväntningarna på projektet med utsläppsfria leveranser i huvudstaden är höga.

”Klimatskydd har blivit en viktig punkt både på vår egen och våra kunders dagordning, och för oss är det viktigt att möta våra kunders krav på miljövänliga logistiklösningar. Samtidigt arbetar vi inte med någon universell strategi för alla. I projektet får vi stöd från vårt huvudkontor, så att vi kan hitta en lösning som passar våra lokala behov. Under första kvartalet av 2022 planerar vi även att utöka till två FUSO eCanter-lastbilar”, avslutar Peter Hut, General Manager.

DACHSERs utsläppsfria leveranser är ett innovativt koncept för stadslogistik, som bygger på en modul verktygslåda för leveranser i stadskärnor. Under 2021 meddelade logistikleverantören att konceptet med miljövänliga transporter i stadskärnor snart kommer att lanseras i 11 europeiska storstadsregioner, utöver bland annat Stuttgart och Oslo, där DACHSERs koncept med utsläppsfria leveranser redan har införts. Läs mer om projektet för utsläppsfria leveranser i Oslo här.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss