DACHSER säkrar långsiktig flygtransportkapacitet

DACHSER Air & Sea Logistics förlänger sitt charterprogram på rutten mellan Shanghai och Frankfurt för perioden – maj 2022 till april 2024. Detta öppnar för möjligheten att fortsatt erbjuda kunder tillförlitlig transportkapacitet. Med ett plan av flygplanstypen widebody flyger DACHSER mellan Asien och Europa två dagar i veckan och transporterar 33 ton per flygning.

DACHSER flyger nu mellan Asien och Europa två dagar i vecka och transporterar 33 ton per flygning.

Genom DACHSERs charterprogram erbjuds flygfraktskunder ytterligare kapacitet att förlita sig på i sin planering. Detta framförallt nu när handels rutterna mellan Asien och Europa drabbats hårt av nedstängningar i Shanghai och kriget i Ukraina inklusive de åtföljande sanktionerna. ”Våra kunders efterfrågan på charterkapacitet är lika hög som alltid”, säger Timo Stroh, Head of Global Air Freight hos DACHSER. ”För att kunna erbjuda flexibla lösningar har vi skapat ett eget nätverk med regelbundna anslutningar mellan Asien, Europa och Nordamerika.”

Ett alternativ i utmanande tider

Verksamheten inom flygfrakt märker också av de effekter som den rådande situationen har på världsmarknaderna. Kapacitet var en bristvara redan före pandemin, men situationen har försämrats avsevärt under de senaste månaderna. Stängningen av luftrum till följd av kriget i Ukraina gör att flygningarna tar ytterligare ungefär två och en halv timme. Det betyder att planen måste transportera mer bränsle, som blivit dyrare och vars vikt påverkar det möjliga lastutrymmet negativt.

”Att driva våra egna charteranslutningar öppnar alternativ i form av kapacitet och ger oss en viss självständighet när det gäller hanteringen”, säger Timo Stroh. DACHSERs nätverk för flygfrakt är också nära kopplat till företagets europeiska nätverk för vägtransport, vilket innebär att kunderna kan dra nytta av heltäckande transporter för gods som skickas med flyg mellan Europa och Asien. ”Även i dessa ekonomiskt turbulenta tider håller vi fast vid våra egna charterflygningar och säkerställer förutsägbar transportkapacitet för våra kunder.”

Kontakt Elin Bergström Communications Coordinator Nordic