DACHSER utökar utsläppsfria stadsleveranser till elva europeiska städer

DACHSER Emission-Free Delivery är en del av logistikleverantörens långsiktiga strategi för att skydda klimatet

I slutet av 2022 kommer DACHSERs leveranser till stadskärnor i minst elva europeiska storstadsregioner att vara utsläppsfria. Hittills har DACHSER Emission-Free Delivery införts i Stuttgart, Freiburg och Oslo. Förberedelser pågår nu även i Berlin, München, Strasbourg, Paris, Prag, Köpenhamn, Madrid och Porto.

DACHSER Emission-Free Delivery
DACHSER Emission-Free Delivery

DACHSER Emission-Free Delivery innebär att DACHSER utför alla transporter utsläppsfritt som standard i ett definierat stadscentrum, normalt i stadskärnan med gågator. Inga luftföroreningar eller växthusgaser släpps ut lokalt. Dessutom är bullerutsläppen lägre. I december 2018 tilldelades pilotprojektet i Stuttgart en utmärkelse i en tävling om hållbar stadslogistik som Tysklands miljödepartement genomförde.

Vår satsning för att utöka DACHSER Emission-Free Delivery till minst elva europeiska städer till slutet av 2022 är den första av en rad åtgärder som vi kommer att införa under de kommande åren som ett led i vår långsiktiga strategi för klimatskydd.

Stefan Hohm, Chief Development Officer DACHSER

För DACHSER Emission-Free Delivery omdefinierade DACHSER sina logistikprocesser för samlastningsleveranser i stadskärnor. Utifrån ett modulärt system använder företaget batteridrivna skåpbilar och lastbilar samt eldrivna transportcyklar som är skräddarsydda för de lokala kraven. Cyklarna är specialkonstruerade för samlastning och varor på pall som väger upp till 250 kilo. Medan e-lastbilarna levererar till mikronav – mindre lager nära stadskärnan – eller direktlevererar varor som inte är lämpliga för cykeltransport på grund av deras vikt eller mått börjar transportcyklarnas rutter vid mikronaven och betjänar främst gågator.

Långsiktig strategi för klimatskydd

”Vår satsning för att utöka DACHSER Emission-Free Delivery till minst elva europeiska städer till slutet av 2022 är den första av en rad åtgärder som vi kommer att införa under de kommande åren som ett led i vår långsiktiga strategi för klimatskydd”, förklarar Stefan Hohm, Chief Development Officer, som ansvarar för klimatskydd inom DACHSER tillsammans med CEO Burkhard Eling. ”I det här arbetet förlitar vi oss framför allt på effektiv logistik och tekniska innovationer. Istället för att göra det här på egen hand vill vi arbeta tillsammans med kunder och partners som också är angelägna om att aktivt forma hur logistikbranschen agerar för att införa teknik med låga och inga utsläpp. Vi är övertygade om att detta är det enda sättet att uppnå det tvågradersmål som fastställdes i Parisavtalet samt EU:s och många andra länders klimatmål på medellång och lång sikt”.

Ett aktivt klimatskydd är en del av DACHSERs strategi för inkluderande ansvar. Samtidigt uppfyller vårt engagemang våra kunders och intressenters förväntningar och säkerställer därmed företagets långsiktiga hållbarhet”, säger Burkhard Eling, CEO för DACHSER. ”Därför har vi definierat fyra nyckelområden som vi arbetar med som ett led i vår klimatskyddsstrategi: processeffektivitet, energieffektivitet, forskning och utveckling samt företagets samhällsansvar. Vi anser att det sistnämnda området är ett åtagande gentemot samhället och sociala frågor som är större än våra affärsintressen – till exempel det arbete vi har bedrivit sedan 2005 tillsammans med barnhjälpsorganisationen terre des hommes på tre kontinenter”.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss