DACHSERs CEO Burkhard Elings uttalande gällande den eskalerande militära konflikten i Ukraina

Fred och rörlig handel av gods är grundläggande förutsättningar för en positiv och fri utveckling av ett samhälle. I denna anda har DACHSER under de senaste decennierna byggts upp som en internationell logistikleverantör. Därför beklagar vi djupt upptrappningen av den militära konflikten i Ukraina. Från vårt perspektiv ser vi hur konflikten kommer, bland mycket annat, ha en betydande inverkan på leveranskedjorna i Östeuropa.

Vår främsta prioritet är säkerheten för de chaufförer som transporterar försändelser för DACHSERs räkning. Vi har därför beslutat om ett omedelbar lastningsstopp för alla sändningar till Ukraina. Detta gälla för alla våra transporter i Europa inom vårt tjänstesegment Cargoplus, som specialiserar sig mot FTL- och LTL-transporter till bland annat OSS-länder, samt alla transporter inom Europa som hanteras av vår Ukrainska partner ACE. Den regelbundna trafik som går mellan vår plattform i Strykow, Polen, till Kiev kommer att avbrytas. Alla lastbilar som för närvarande är på väg till Ukraina kommer omedelbart att vända, detta i samordning med berörda kunder. Vi har nära kontakt med vår partner i Ukraina, som har beslutat att stänga ner sina lager.

Gällande flygfrakt har luftrummet över Ukraina med en bred radie stängts av. Då start och landningar inte är möjliga på dessa flygplatser kan vi befara trängsel på de alternativa flygplatserna.

Våra team inom både European Logistics och Air & Sea Logistics följer noga situationens utveckling och har nära kontakt med våra kunder. Detta även kopplat till de begränsningar av rörlighet för gods som kan uppstå inom närtid till följd av de sanktioner som har och kommer aktiveras mot Ryssland.

Bakgrundsfakta gällande DACHSERs verksamhet i Ukraina och Ryssland

DACHSER har inga egna filialer i Ukraina, men samarbetar med vår partner ACE Logistics. Det estniska företaget är även DACHSERs partner för de baltiska staterna samt ingår i ett joint venture partnerskap med vårt finska bolag. Vårt servicesegment Cargoplus hanterar ytterligare FTL-transporter.

I Ryssland representeras DACHSER av ett eget bolag sedan 2008 och tillhandahåller tjänster både för väg-, flyg- och sjötransport.  Här finns ca 160 anställda lokaliserade på sju filialer. Under 2020 hanterade DACHSER Russia ca 17 000 försändelser och genererade intäkter på 21,6 miljoner euro.

Kontakt Elin Bergström Communications Coordinator Nordic