Nyheter

DACHSERs första blocktåg från Kina till Europa

Logistikleverantören DACHSER ordnade sin första transport med blocktåg från Kina till Tyskland. Med 50 containrar om 40 fot (FEU), nådde tåget Ludwigshafen i Tyskland i slutet av december.

Med 50 containrar om 40 fot (FEU), nådde tåget Ludwigshafen i Tyskland i slutet av december.

Det är den första transporten på blocktåg i västlig riktning som ordnats av DACHSER-teamen i Tyskland och Kina. Redan förra året genomförde DACHSER transport av kemiska produkter med ett vanligt blocktåg i östlig riktning. För den rutten samordnade DACHSER China-teamet hela upphämtningsprocessen med järnvägsoperatören, inklusive hämtning, gate-till-terminal och tullklarering. I Ludwigshafen organiserade DACHSERs Mannheim-filial distributionen av containrarna via DACHSER-nätverket till andra städer i Tyskland och Europa.

”Pandemin och den brist på sjö- och flygtransportkapacitet som det medfört har lett till ökad efterfrågan på godstransporter på järnväg. Det är också högsäsong just nu på grund av det kinesiska nyåret i Asien, vilket också har påverkat marknaden”, säger Vedat Serbet, Rail Services Manager EMEA hos DACHSER. ”Vi ser en trend där allt fler kunder som söker pålitliga men samtidigt kostnadseffektiva transportlösningar mellan de två kontinenterna och i slutändan väljer alternativet med godstransporter på järnväg.”

Pålitligt och konkurrenskraftigt alternativ

Den nya sidenvägen, som förbinder Kina med Europa via Erenhot i Mongoliet och över Ryssland, Vitryssland och Polen, erbjuder en landväg med stabila förhållanden som gör att man kan transportera exempelvis kemikalier. Samtidigt är denna lösning ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt alternativ till sjö- och flygtransport. ”Transport på järnväg är tillförlitligt när det gäller planering och gör att kunderna kan undvika volatila priser för sjötransporter eller flyg som plötsligt ställs in. Och sist men inte minst är det billigare än flygtransporter”, säger Serbet.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic