DACHSERs omsättning överstiger 7 miljarder euro

Under räkenskapsåret 2021 ökade DACHSER sin konsoliderade omsättning med 26,0 procent till 7,1 miljarder euro. Efter föregående räkenskapsårets oförändrade resultatutveckling, till följd av lockdowns, är logistikleverantören tillbaka på ett dynamiskt tillväxtspår. Det positiva resultatet för 2021 beror på en organisk tillväxt av leveranser och tonnage på 6,3 procent respektive 7,7 procent, på koncernnivå. Höga fraktpriser som resultat av brist på lastkapacitet som påverkar alla transportföretag, cementerar företagets ökning i omsättning.

Under räkenskapsåret 2021 ökade DACHSER sin konsoliderade omsättning med 26,0 procent till 7,1 miljarder euro.
Under räkenskapsåret 2021 ökade DACHSER sin konsoliderade omsättning med 26,0 procent till 7,1 miljarder euro.

”Det råder ingen tvekan om att 2021 på många sätt  var ett exceptionellt år, med flertalet extrema utmaningar att hantera”, säger Burkhard Eling, CEO för DACHSER. ”Året präglades av Brexit, covid-19 pandemin och globala leveranskedjor som pressades till bristningsgränsen. Allt detta skapade stor osäkerhet hos våra kunder. Trots detta lyckades vi erbjuda logistiklösningar med en hög kvalitets- och servicenivå. På så sätt stärkte vi banden till våra kunder och fullföljde en riktad expansion av verksamheten, framförallt mot våra största kunder. Det här var en prestation utöver det vanliga, där de svåra förhållandena innebar att våra team var tvungna att ge allt.”

Året präglades av Brexit, covid-19 pandemin och globala leveranskedjor som pressades till bristningsgränsen. Allt detta skapade stor osäkerhet hos våra kunder. Trots detta lyckades vi erbjuda logistiklösningar med en hög kvalitets- och servicenivå.

Burkhard Eling, CEO för DACHSER

DACHSERs affärsområde Road Logistics – som omfattar transport och lagerhållning av industri- och konsumentvaror (European Logistics) samt livsmedel (Food Logistics) – ökade sin omsättning med 12,3 procent till 4,99 miljarder euro under 2021. Mot bakgrund av att nedstängningarna i södra Europa under 2020 ledde till en minskning av omsättning på 2,2 procent innebär resultatet en betydande uppgång – även jämfört med 2019, året innan covid bröt ut.

Affärsområdet European Logistics ökade sin omsättning med imponerande 13,1 procent till 3,92 miljarder euro. Efter flera år med stagnation ökade antalet leveranser betydligt med 6,8 procent till 72,0 miljoner. Tonnaget ökade med ännu mer – 8,5 procent – till 30,0 miljoner euro. Alla regionala affärsenheter – Tyskland, Nord-/Centraleuropa, Frankrike och Maghreb samt Iberia – noterade tvåsiffriga omsättningsökningar. Trots covid-relaterade restriktioner för restauranger och hotell i Tyskland säkerställde nya kunder att affärsområdet Food Logistics uppnådde en omsättningstillväxt på 9,8 procent. Det är första gången som tillväxten för affärsområdet överstiger en miljard: 1,07 miljarder euro.

Under 2021 präglades verksamheten för flyg- och sjöfrakt  av störningar i leveranskedjorna, brist på fraktkapacitet och, som en följd av detta, högre priser. Det medförde att affärsområdet Air & Sea Logistics kunde uppnå en rekordhög omsättningstillväxt på 78,3 procent. Hanterade leveranser ökade med 9,1 procent och tonnaget med 20,9 procent. Särskilt framgångsrik var den fortsatta expansionen av charter inom flygfrakten,  till ett nätverk med reguljära transporter mellan Asien, Europa och Nordamerika. Logistikföretaget genomförde totalt 230 charterflygningar under 2021. ”Pålitligt och tillgänglig transportkapacitet ger kunderna en säkerhet vid planering, och det var nyckeln till vår framgång 2021. Dessutom kunde vi sända vidare gods som anlände via flyg eller sjö direkt in vårt egna europeiska nätverk för vägtransport, för distribution och leverans. Något som vilket visade sig vara mycket fördelaktigt”, förklarar Eling.

Strategiska och framtidsinriktade åtgärder

Under 2022 formas marknaden fortsatt av utmaningar och volatilitet. Kriget i Ukraina skapar extremt stort mänskligt lidande och kommer därutöver lämna djupa spår i den globala ekonomin. I tillägg har vi de rekordhöga energi- och bränslekostnaderna, den förvärrade förarbristen och fortsatta störningar i de globala leveranskedjorna. Det sistnämnda beror delvis på de nya utbrott av covid-19 som nyligen inträffat i Kina och Hongkong. ”Vi måste acceptera att vi står inför ytterligare ett år som kommer att kräva krishantering, flexibilitet och motståndskraft för att hålla igång leveranskedjorna”, säger Eling.

DACHSER satsar trots detta inför framtiden genom att investera i logistikanläggningar, digital teknik och utrustning. Efter att ha investerat cirka 100 miljoner euro under 2021 planerar företaget att investera cirka 200 miljoner euro till, under 2022. ”Det inkluderar bland annat projektet med vårt helautomatiska höglager i Memmingen. Anläggningen, som har 52 000 pallplatser, öppnar i oktober”, förklarar Eling. ”Samtidigt gör vi också betydande investeringar i digitalisering, klimatskydd och inte minst i våra medarbetare – logistik är och kommer alltid att vara en verksamhet som drivs av människor för människor.” Under 2021 anställde DACHSER cirka 1 000 nya medarbetare över hela världen och cirka 2 200 ungdomar håller för närvarande på att genomföra en lärlingsutbildning på DACHSERs anläggningar runt om i världen. DACHSERs höga soliditet på cirka 60 procent ger ett starkt stöd för bolagets investeringspolicy.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic