Den aktuella situationen i Suezkanalen

Containerfartyget "MS Ever Given", som grundstötte förra tisdagen och har blockerat trafiken i Suezkanalen, har nu dragits loss.

Containerfartyget "Ever Given" har dragits loss efter att ha blockerat Suezkanalen i sex dagar. Men det kommer förmodligen att ta dagar eller till och med veckor innan trafikstockningen i runt 400 fartyg som väntar i kanalen har löst upp sig. Kanaloperatören SCA uttalar att trafiken i Suezkanalen, som är så viktig för den globala sjöfarten, kommer att återupptas.

De första fartygen kan nu passera genom Suezkanalen, men det finns för närvarande en enorm eftersläpning av containerfartyg, tankfartyg och annat i kanalen. Det förväntas att kanalen kommer att vara helt fri från trafikstockningar efter 6-8 dagar.

Redan för några dagar sedan började rederier omdirigera några av sina fartyg runt Godahoppsudden – en omväg på cirka 3500 till 3800 extra nautiska mil, vilket kan leda till förseningar på upp till 12 dagar.

Vi följer situationen noga och kommer att hålla dig uppdaterad om ytterligare förändringar i den aktuella situationen. Om du har frågor beträffande ditt gods är du som alltid välkommen att kontakta din personliga kontaktperson på DACHSER.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic