Det nya DACHSER magazine är här!

När året nu går mot sitt slut använder många av oss den här tiden för att se tillbaka och reflektera, men också för att förbereda oss för framtidens nya utmaningar. Och det är precis vad vi har gjort i det senaste numret av DACHSER magazine.

DACHSER magazine 04/20.

Efter 31 års nära samarbete i operativa chefsbefattningar inom DACHSER kommer CEO Bernhard Simon och hans ställföreträdare Michael Schilling, COO för Road Logistics, att nästa år ingå i styrelsen. Burkhard Eling går in som ny CEO.

I huvudartikeln i DACHSER magazine gör vi en kort resa bakåt i tiden och går igenom de främsta epokerna i företagets historia. I en gemensam intervju berättar sedan Bernhard Simon och Michael Schilling mer ingående om sin tid inom DACHSER – och blickar även framåt mot det framtida samarbetet för företagets räkning.

Tveklöst påverkades vi alla djupt av händelserna under 2020. Vår tillvaro och våra dagliga rutiner förändrades på kort tid drastiskt och trots det långsamt spirande hoppet om att pandemin är på väg att ta slut måste vi ändå hitta ett sätt att hantera denna nya verklighet ännu en tid. Trots denna motgång hoppas vi att du kommer att kunna njuta av en lugn period i slutet av året då du inte bara kan se bakåt, utan också se framtiden an med optimism.

Du hittar dessa nyheter och mycket mer i det senaste numret av DACHSER magazine.

Läs magasinet här

Klicka på länken nedan för att ladda ned det senaste numret av DACHSER magazine.

DACHSER magazine 04/20 – English PDF (8,17 MB)
DACHSER över hela världen
Kontakta oss