Marknadsinformation

EDI – plattform för datautbyte för snabb och säker behandling av massdata

När analoga processer möter en digital värld – det är intelligent logistik.

För att säkerställa att det finns ett friktionsfritt, tidsbesparande och tillförlitligt informationsflöde längs din leveranskedja för dina komplexa IT-baserade logistikprocesser driver DACHSER ett eget EDI-Center. EDI (elektroniskt datautbyte) styr och övervakar utbytet av dina inkommande och utgående data till och från alla anslutna system. Standardiserade och anpassade gränssnitt möjliggör snabb och okomplicerad integration.

Fördelar för dig:

 • Undvik fel och spara tid: Standardiserade och automatiserade arbetssteg styr dina logistikprocesser på ett exakt sätt
 • Säkerhet och tillgänglighet för data: Standardiserade och anpassade gränssnitt möjliggör snabb och okomplicerad integration av dina affärsprocesser och utbytet av all relevant information och data
 • Sammanlänkning: Via EDI är du ansluten direkt till våra transport- och lagersystem
 • Integration: EDI-plattformen gör att du kan optimera strukturen och utformningen av dina affärsprocesser

Dessutom erbjuder vi dig:

 • Drygt 750 IT-specialister på huvudkontoret och på filialer samt drygt 230 IT-samordnare
 • En central 24/7-hotline
 • Virusskydd och skräppostfilter för alla program
 • Maximalt felsäker säkerhet och beredskapsplanering för alla system
 • Sekretessregler för alla IT-användare över hela världen
 • Permanent förbättring av våra system och utveckling av IT-innovationer

Fokus på kvalitetsledning

 • DACHSER-nätverket: Den högpresterande logistikinfrastrukturen i det globala nätverket i kombination med intelligent IT möjliggör ett snabbt och effektivt genomförande av ett enormt antal logistikutmaningar.
 • Intelligent trafikroutning: Som en lärande organisation anpassar vi all ny teknisk utveckling för att optimera leveranskedjan i realtid och snabbt omvandla innovationer till realtidsdrift – till fördel för dig.
 • Kompetent personal: Vi investerar hela tiden i utbildning för våra medarbetare för att upprätthålla vår höga nivå av logistikprestanda.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson hos DACHSER.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic