EU:s mobilitetspaketet: Vad händer i år och vad innebär det?

Nya villkor för en effektivare, mer harmoniserad och socialt godtagbar vägtransportsektor: EU:s mobilitetspaket 2020/2022 är avsett att öka den europeiska standardiseringen inom spedition och logistik.

EU:s mobilitetspaket antogs redan 2020. Ändringarna träder dock i kraft stegvis, vid olika tidpunkter. Förändringarna under 2022 syftar främst till att förbättra arbetsvillkoren för yrkesförare och skapa rättvisa konkurrensvillkor för företag inom EU.

Ett antal ändringar gjordes redan i februari 2022 och resterande i maj 2022. Ingen övergångsperiod är planerad. Följande huvudpunkter är centrala:

  • Digitalisering av färdskrivare (gäller från den 2 februari 2022)
  • Rimliga arbetsvillkor och socialt skydd i samband med utstationering av arbetstagare (gäller från den 2 februari 2022)
  • Fordon måste återvända till det land där företaget är etablerat (gäller från 21 februari 2022
  • Karensperiod för cabotagetransporter (gäller från 21 februari 2022)
  • Skärpta krav på speditions- och logistikföretags ekonomiska kapacitet (gäller från 21 februari 2022)
  • Skärpta tillstånds- och licenskrav inom internationella kommersiella vägtransporter (gäller från 21 maj 2022)

Införandet av det nya mobilitetspaketet har onekligen en påverkan på transportpriserna i Europa. För närvarande är kostnadsutvecklingen fortfarande mycket osäker men DACHSER utvärderar löpande och håller våra kunder uppdaterade på utvecklingen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta din lokala representant hos DACHSER. 

Kontakt Elin Bergström Communications Coordinator Nordic