En nulägesrapport från ASL Sweden

Nedstängda hamnar och flygplatser, brist på personal samt en obalans av kapacitet. Detta samtidigt som människor under de senaste åren ändrar sitt konsumtionsmönster. Sedan pandemin slog till har rapporter kring påverkan på handelsmarknaden avlöst varandra. Vi pratar med Anna Bergdahl, Country Manager för Air & Sea Logistics Sweden, för att få en nulägesrapport.

Anna Bergdahl, Country Manager för Air & Sea Logistics Sweden
Anna Bergdahl, Country Manager för Air & Sea Logistics Sweden

Från Mölndal, strax utanför Göteborg, styrs all DACHSER Swedens sjö- och flygfrakt. Anna Bergdahls team har sedan de första nedstängningarna av hamnar i Kina till följd av coronapandemins utbrott, fått jobba hårt för att bemöta den problematik som uppstått på den globala marknaden. 

”Det råder kaos på marknaden. Till grunden är det coronapandemin som ställt till det, men sen har det inträffat en rad andra händelser som även de påverkat marknaden markant, till exempel stoppet i Suezkanalen.” berättar Anna Bergdahl. 

Obalansen på marknaden påverkas även av konsumenternas nya prioriteringar. Många slutade att gå till affären och valde istället att använda e-handel. Även människors fritidssysselsättning har förändrats, istället för att resa har många investerat och satsat på hemmet, med renovering av hus, lägenhet eller trädgård. ”Vi har helt enkelt varit mer hemma de senaste åren och även det påverkar handelsmarknaden.” fyller Anna Bergdahl i.  

Styrkan i det globala nätverket

I pandemins framfart stängdes hamn efter hamn ned på fler och fler kontinenter. Samtidigt ställdes de flesta passagerarflyg in vilket ledde till en brist på lastutrymme. Men DACHSERs affärsområde Air & Sea Logistics svarade snabbt på flaskhalsarna inom flygtransporten genom att chartra flygplan för att utöka företagets egen kapacitet. Här bevisade logistikföretagets breda globala nätverk sin styrka. Under 2021 har hittills 160 flighter chartrats, vilket erbjudit kunder en veckovis charterkapacitet från Asien (Hongkong och Shanghai) till Europa, såväl som mellan Europa och USA och tillbaka. 

Utöver det, har Anna och hennes team i Sverige, fokuserat på att informera och konsultera kunder. ”Vi är till för att förse våra kunder med professionell service och information. På så sätt kan vi vägleda dem till att ta beslut om vilka transportmöjligheter som är bäst lämpade för dem. Vi vill vara en stabil pelare att hålla i, även i kristider, och ge ett mervärde till våra kunders logistikkedja” berättar Anna Bergdahl. 

”Det råder kaos på marknaden. Till grunden är det coronapandemin som ställt till det, men sen har det inträffat en rad andra händelser som även de påverkat marknaden markant, till exempel stoppet i Suezkanalen.” 

Anna Bergdahl, Country Manager för Air & Sea Logistics Sweden


För att bidra till ett smidigare flöde i logistiken har ASL Sweden sett över olika alternativa lösningar för kunden. Ett exempel är att kunder har ändrat och anpassat delar i inköpsprocesser till att lägga orders som passar in i vår LCL-produkt. Vilket bidragit till att kunderna fått ut mindre leveranser kontinuerligt än en stor leverans vid ett tillfälle. ”Under 2021 har vi även ökat på vår järnvägs service som är ett komplement till den ansträngda sjömarknaden. Här erbjuder vi våra kunder möjligheten att transportera både LCL och helcontainers till ett billigare pris än flyg men med kortare ledtid än båt”  förklarar Anna. 

I pandemins framfart stängdes hamn efter hamn ned på fler och fler kontinenter.
I pandemins framfart stängdes hamn efter hamn ned på fler och fler kontinenter.

En blick in i framtiden

”Det nya normala” är ett begrepp många nu använder. När coronapandemin väl släpper sitt grepp om världen kommer den värld vi då kommer ut till inte vara likadan som den vi är vana vid. ”Den totala obalansen på marknaden gör att allting just nu tar mycket längre tid än normalt. Det är svårt att förutse hur stor påverkan detta kommer generera på marknaden i det långa loppet.” säger Anna Bergdahl.   

Med julen och julhandeln runt hörnet innebär ett extra högt tryck på logistiken. Enligt Anna finns det en risk att vissa varor vi är vana vid inte kommer att finnas på hyllorna. Till det annalkande året kan konsumenter förbereda sig på fortsatt påverkan, framförallt med en prisjustering på vissa varor. 
Men Anna väljer att se hoppfullt på framtiden. ”Vi kan inte bara se allting nattsvart utan måste försöka hitta möjligheter i det kaos vi befinner oss i. Det börjar komma in vissa positiva signaler, till exempel går det fler och fler fartyg genom Suezkanalen. Allt positivt suger jag verkligen åt mig.” avslutar Anna Bergdahl.  

Kontakt Elin Bergström Communications Coordinator Nordic