En ren process

Nilfisk – det världsledande företaget inom professionell rengöringsutrustning startade 1906 i en verkstad på en innegård i Köpenhamn. Tillsammans med DACHSER har Nilfisk effektiviserat sina produktions- och logistikprocesser och skräddarsytt dem efter sina kunders behov.

Rengöringsutrustning för proffs (bild: Nilfisk) </span>
Rengöringsutrustning för proffs (bild: Nilfisk) </span>

Till följd av den globala pandemin och alla de insatser som gjorts för att stoppa smittspridningen av covid-19 är efterfrågan på professionell rengöringsutrustning högre än någonsin. Behovet av utrustning som kan säkerställa att nödvändig hygienstandard följs kommer från flera håll; offentliga lokaler, arbetsplatser, restauranger, hotell samt privata hushåll.

Renlighet har varit Nilfisks ledmotiv i 115 år. Företaget som grundades i Köpenhamn har vuxit från en liten tillverkare av dammsugare till en global ledare inom den professionella rengöringsbranschen och har nu över 4 500 anställda. Företagets golvrengöringsmaskiner, dammsugare och högtryckstvättar för professionella användare och konsumenter säljs nu i mer än 100 länder.               

”Pandemin har förändrat rengöringens funktion och roll. Många företag omprövar helt sina koncept och fokuserar på striktare rutiner samt städar och desinficerar oftare”, förklarar Morten Jensen, Director of Logistics hos Nilfisk. ”Efterfrågan på lösningar som möter behoven ökar kraftigt just nu. Och det kräver ett effektivt logistikkoncept.”  

Få mer för mindre

För många år sedan hade företaget redan förändrat sin logistikstrategi och minskat antalet logistikleverantörer från 30 till 6. DACHSER med dess omfattande samlastningsnätverk har varit en av leverantörerna sedan 2010. ”Leveranser över hela Europa som är snabba, transparenta och i tid är en kritisk faktor för vår verksamhet”, säger Jensen. ”Med detta i åtanke vill vi göra vår leveranskedja så enkel som möjligt.”

Under 2020 granskade det globala företaget, med huvudkontor i Danmark, sina logistikprocesser. Det ledde fram till en ny struktur som kan erbjuda snabba och pålitliga leveranser till Nilfisks marknader i Nord- och Centraleuropa, Storbritannien, Ryssland och Turkiet. Fokus ligger på de tre följande centralt kontrollerade distributionscenter;  Gent i Belgien, Trollhättan i Sverige och Tarragona i Spanien. När denna genomgripande omstrukturering skulle genomföras var utmaningen att fortsätta hålla nere transittiderna till kunder i hela Europa.         

”Med vårt nätverk och våra entargo-produktlinjer, framför allt vårt premiumerbjudande targospeed, kan vi erbjuda Nilfisk effektivt stöd när de omvandlar många små, lokala enheter till en kraftfull helhet och organiserar försäljningen så att den blir ännu snabbare och effektivare, säger Jonas Bettray, Key Account Manager inom European Logistics hos DACHSER. ”DACHSERs europeiska nätverk är skräddarsytt för denna sammanslagning av frakttjänster tack vare dess exceptionella kvalitet och leveranssäkerhet.” Han tillägger att DACHSER för närvarande håller på att ansluta två av distributionscentren  till sitt samlastningsnätverk, var ifrån alla destinationer nås på mycket kort tid. En placerad i Gent via DACHSER-filialen i Mouscron och en i Trollhättan via DACHSER-filialen i Göteborg.

”Leveranser över hela Europa som är snabba, transparenta och i tid är en kritisk faktor för vår verksamhet.” Morten Jensen, Director of Logistics hos Nilfis. 

Lagret i Trollhättan, strax utanför Göteborg, betjäna de nordiska länderna med ett brett urval av produkter. Som en del av upplägget erbjuder DACHSER en så kallad ”kaoslastning” vilket innebär att Nilfisk från sitt logistiklager i Trollhättan kan lasta en hel DACHSER-trailer åt gången som sedan körs till DACHSERs terminal i Göteborg. Detta sker i takt med att beställningar slutförs och förpackas och skickas på fasta tidpunkter varje dag. Efter segregering på DACHSER transitterminalen i Göteborg levererar sedan DACHSER Sweden produkter till Nilfisks B2B-kunder i Norden.

”Vi arbetar med en lokal åkare som driver skyttelservicen mellan Trollhättan och Göteborg med DACHSER-trailers,” förklarar Søren Sivebæk, Operations Manager på DACHSER Swedens filial i Göteborg. ”Varorna distribueras från vår terminal i linehauls till övriga Sverige, Finland och Danmark, medan en trailer för Norge lastas direkt – ett koncept som verkligen passar kundens behov,” avslutar han.                  

Det Nilfisk uppskattar mest är DACHSERs stora flexibilitet. Från distrubutionscentralen i Gent, Belgien är det  normalt  12 lastbilar som lämnar distributionscentret på en dag, för sammanslagning på DACHSERs Mouscron-filial. Vid högt tryck kan det dock handla om 20 lastbilar. I Sverige är frekvensen på skickade laster inte lika hög, där handlar det om 3-4 lastbilar per dag som går mellan Trollhättan och Göteborg. ”Det kräver robusta och motståndskraftiga strukturer”, säger Kim Østerby, Transport Development Manager EMEA hos Nilfisk. Tillförlitlighet är ett viktigt kriterium för företaget, tillägger han. Men det handlar om mer än så: ” Vi behöver ha tillgång till all information och alla rapporter vi är i behov av för att uppnå våra mål – när som helst och var som helst i Europa.”

Hemma på alla marknader (bild: Nilfisk) </span>
Hemma på alla marknader (bild: Nilfisk) </span>

En prövning i tuffa tider

För Jensen är nära samband och förtroende viktiga aspekter i relationen med leverantören av logistiktjänster. När de europeiska varuflödena varit under stor press bland annat påverkat av brexit och covid-19 har dessa parametrar varit särskilt uppskattade, berättar Jensen. ”DACHSER har alltid agerat på ett tryggt och tillförlitligt sätt även under svåra förhållanden. Under en period av osäkerhet och restriktioner som påverkar både våra respektive företag samt våra medarbetares arbetssätt, är det särskilt viktigt att hålla löftet om leveranser”, säger Jensen.

”Under denna komplicerade period har vi kommit varandra ännu närmare”, bekräftar Bettray. ”Det faktum att båda parter kommer bra överens på ett personligt plan har även varit en bidragande faktor.” Han uppskattar särskilt den ”skandinaviska” samarbetsstilen. ”Vi tar oss alltid an alla uppgifter och utmaningar tillsammans, på ett respektfullt och direkt sätt. Alltid som jämbördiga parter och med ömsesidig uppskattning. Det är en viktig del av vår framgångssaga”, säger Bettray.            

För att göra alla processer så effektiva och transparenta som möjligt har Nilfisk och DACHSER ingått ett avtal mellan de två huvudkontoren. Avtalet reglerar nära och personliga utbyten på ledningsnivå och gör att eventuella fördröjningar av information på lokal och regional nivå kan förhindras. ”Vi har gjort logistik till en ledningsfråga”, säger Jensen. ”Med en strukturomställning som den vi just genomgått blir allt mycket enklare när man har omedelbara och direkta utbyten på beslutsfattarnivå.”

I framtiden finns det också ”mycket god potential för samarbete” på konsumentmarknaderna, tillägger Bettray. Tack vare den etablerade branschlösningen DACHSER DIY Logistics kan befintliga avtal utnyttjas för att göra tidskänsliga leveranser på ett tillförlitligt och punktligt sätt till över 18 000 DIY-butiker i hela Europa. Enligt Jensen är ett annat skäl till att Nilfisk anlitar DACHSER som leverantör företagets höga prioritet av hållbarhets frågan. ”Professionell rengöring syftar alltid till att förbättra livskvaliteten och det är bara möjligt med hållbara lösningar – inkluderat logistiken. Och där är vi på exakt samma våglängd som DACHSER.”

Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic