Epokgörande resultat för DACHSER Sweden

Trots kristider uppvisar DACHSER Sweden AB ett resultatrekord i 2020. Årsredovisningen 2020 för DACHSERs svenska bolag visar en ökad nettoomsättning till 751 miljoner kronor och ett resultat på 26 miljoner kronor före skatt.

Epokgörande resultat för DACHSER Sweden.
Epokgörande resultat för DACHSER Sweden.

”Vi fortsätter på den positiva kurva där DACHSER Sweden har befunnit sig under senaste åren och behåller den tillväxttrend som vi har byggt upp”, säger René Sidor, Managing Director för DACHSER Nordic. ”Det positiva resultatet för 2020 präglas av att vi har hållit vårt löfte om att vara en stabil logistikpartner för våra kunder under hela coronakrisen.”

Enligt René Sidor beror det positiva resultatet för DACHSER Sweden bland annat på en kombination av flera faktorer:

”Krishantering i samband med externa kriser är inte något nytt för DACHSER, vilket är en av anledningarna till att vi har lyckats uppnå så goda resultat trots den försvagade globala ekonomin”, förklarar René Sidor. ”För det första har vi haft en stabil grund att bygga vidare på tack vare starka resultat under 2019. För det andra har vi haft en imponerande anpassningsförmåga och flexibilitet i vårt nätverk, vilket visar att vårt styckegodsnätverk är en av våra största marknadsfördelar – också i Skandinavien. Vi följer vår etablerade strategi och fortsätter att stärka vår marknadsposition inom vår kärnverksamhet”, säger René Sidor.

Tack vare medarbetarnas stora insatser har vi satt ett epokgörande rekord i Sverige. Alla 162 medarbetare i Sverige har gjort en extraordinär insats under 2020 – utan dem hade resultaten sett annorlunda ut.

René Sidor, Managing Director för DACHSER Nordic

Båda divisionerna inom DACHSER Sweden har kunnat fortsätta sin positiva utveckling både vad gäller omsättning och resultat. De fyra filialerna inom affärsområdet DACHSER Road Logistics och Air & Sea Logistics-filialen har alla bidragit positivt till att öka den totala omsättningen för DACHSER Sweden.

Den svenska sjö- och flygfraktorganisationen har upplevt en uppgång under 2020 där de har nästan fördubblat omsättningen, mer än fördubblat antalet sändningar jämfört med år 2019 och ökat tonnaget avsevärt.

Flera av de svenska filialerna för vägtransport har också presterat starka resultat under 2020, där särskilt filialen i Jönköping levererade sitt bästa resultat någonsin. ”Jag vill rikta ett stort tack till våra kollegor i Jönköping samt interim Branch Manager Thomas Wennborg som alla har bidragit till detta fina resultat,” säger René Sidor.

Strategiskt fokus på framtiden

Under 2020 har DACHSER Sweden haft ett tydligt mål om att vara en stabil och pålitlig logistikpartner för organisations kunder och samarbetspartners. En förutsättning för detta är en nära dialog med företagets samarbetspartners på en volatil marknad.

”Tack vare medarbetarnas stora insatser har vi satt ett epokgörande rekord i Sverige. Alla 162 medarbetare i Sverige har gjort en extraordinär insats under 2020 – utan dem hade resultaten sett annorlunda ut”, säger René Sidor. ”Jag är tacksam för den flexibilitet, lojalitet och uthållighet som alla har gett prov på. Det har krävt mycket energi att ständigt anpassa sig till en pandemi. Mot bakgrund av dessa erfarenheter kommer vi nu att fortsätta att hålla den kurs vi har tagit ut.”

Med tillsättningen av en Branch Manager European Logistics i Malmö under våren 2021 har man stärkt organisationen ytterligare och säkerställt Malmökontorets framtida utveckling.

”Jag är mycket glad att välkomna Pierre Nilsson som Branch Manager i Malmö och till vår svenska ledningsgrupp,” säger René Sidor. ”Med sin omfattande professionella erfarenhet kommer han att vara en värdefull spelare i södra Sverige. Därför är vi ännu ett steg närmare att förverkliga vårt strategiska mål att vara den mest eftertraktade styckegodspartnern i Sverige och resten av Norden.”

Årsredovisning 2020 – pressmeddelande PDF (0,21 MB)
DACHSER över hela världen
Kontakta oss