Nyheter

Expert på sjö- och flygtransportsystem

Hur ser man till att behålla kunskapsutbytet i ett globalt nätverk av experter när kristider begränsar möjligheterna att träffas fysiskt? Hur ser man till att hela tiden optimera och harmonisera arbetsprocesser och systemanvändning både lokalt och globalt? Vi har pratat med Thomas Bech – certifierad expert på sjö- och flygtransportsystem – om processoptimering, något som inte minst är viktigt i kristider.

Thomas Bech är DENAS – DACHSER Expert Network Air & Sea – hos DACHSER Air & Sea Logistics Denmark utanför Köpenhamn.

Thomas Bech har en föränderlig vardag. Han är innovatör, systemexpert och diplomat. Varje dag hjälper han till att göra ett företag med drygt 30 000 medarbetare lite mindre som en del i ett nätverk av experter på sjö- och flygtransport som säkerställer en genomgående hög kvalitetsnivå på alla Air & Sea Logistics-filialer.

Thomas är DENAS – DACHSER Expert Network Air & Sea – hos DACHSER Air & Sea Logistics Denmark utanför Köpenhamn. Han har arbetat hos DACHSER i 10 år och under drygt ett år som DENAS. Det är en roll som man utses till, som kräver en intensiv utbildning och som måste förnyas varje år – och det är en titel som innebär att man är mycket självständig och samtidigt hela tiden ligger på samma våglängd som de 37 andra experterna som finns på olika kontor runt om i världen.

”Igår var jag i Peking på morgonen och i Mexico City på eftermiddagen”, säger Thomas Bech. Det går inte en dag utan att Thomas Bech har kontakt med sina kollegor i nätverket. Därutöver träffas nätverket av systemexperter inom sjö- och flygtransport en gång i månaden för ett ”Virtual Classroom Meeting” – en tradition som uppstod långt före nuvarande krisperiod och reglerna om att hålla avstånd.

Tillsammans höjer vi nivån

Tanken med DENAS-nätverket är att skapa ett nätverk av experter som arbetar över landsgränserna. Alla experter på sjö- och flygtransport får en skräddarsydd utbildningsplan som uppdateras regelbundet så att de hela tiden kan optimera sin egen system- och produktkunskap – dels för att de har ett ansvar för att utbilda kollegorna, dels för att de har ett ansvar för att övervaka och optimera.

”Jag tittar på alla siffror och våra kvalitetsrapporter och utifrån det kan jag snabbt se om det finns problem med en process. Då kan jag ta fram en plan för vilka kurser jag ska genomföra och vilka personer de är relevanta för”, säger Thomas Bech.

En stor del av hans roll som DENAS handlar om att utbilda kollegorna och se till att en försändelse registreras på exakt samma sätt i både Kina, Sverige och Danmark. Samtidigt ska man som DENAS vara innovativ och dela med sig av goda idéer till resten av nätverket – inte minst när det man gör i Danmark och Sverige påverkar kollegor i Kina och kollegor som arbetar inom vägtransport och tvärtom.

”Om vi får en bra idé här i Skandinavien inom de system- och prisrelaterade ramarna och vi anser att den fungerar, då delar jag den med kollegorna över hela världen som är en del av detta nätverket av experter. För mig är det en lokal roll att vara DENAS, men det är egentligen mycket mer av en regional och global roll som en del av ett globalt team. I denna föränderliga branschen medför varje dag en ny situation och det är det som gör det spännande”, säger Thomas Bech.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic