Flygfrakt: Situationen på Shanghai Pudong Airport (PVG)

Beträffande störningarna på Shanghai Pudong Airport i Kina, ger vi här en uppdatering kring rådande läge.

Flygplatsen

  • Kapaciteten av marktjänster i PVG ligger för närvarande på cirka 6070% av normalnivån och förväntas inte öka under de kommande veckorna.
  • På grund av kinesiska regeringens restriktioner till följd av covid19 upplever alla flygplatser i Kina en liknande utmaning gällande arbetskraft vid marktjänster. Alternativa flygplatser i PVG, inklusive Beijing (BJS) och Zhengzhou (CGO), står inför problematik med flaskhalsar när det kommer till hantering av last på flygplatser.
  • Gällande inkommande trafik till Kina finns det problematik med väntetider och trafikstockningar på de stora exportflygplatserna, inklusive Amsterdam (AMS), Liége (LGG), Paris (CDG), Frankfurt (FRA), Hahn (HHN) och Chicago (ORD). Dessa flygplaster, som exporterar stora mängder till Kina, står inför utmaningar i form av överfulla lager hos transportörer, hanteringsagenter och flygbolag på grund av den fortsatta ackumuleringen av gods som inte kan flygas till Kina i tid.

PVG:s inverkan på transportmarknaden

  • Situationen i PVG har en negativ inverkan på den globala transportmarknaden.
  • Situationen påverkar inte bara specifika flygbolag eller en enskild flygplats, utan hela branschen, inklusive rederier, speditörer, flygplatser, flygbolag och marktjänstföretag.
  • Eftersläpningen av både import och export utgör betydande utmaningar och leder till långtgående påverkan på hela den globala leveranskedjan.
  • Vissa speditörer accepterar tillfälligt inte ordar på grund av bristande lagerkapacitet och de stor eftersläpningarna.  
  • Med brist på kapacitet ökar efterfrågan på flygfrakt, delvis på grund av den överbelastade sjöfartsmarknaden och delvis på grund av en säsongsbetonad rusningstid inför den kinesiska MidAutum Festiva följt av Golden Week-semestern. 
  • Till detta är även högsäsongen nära stundande, med ökad produktion från modeoch sportbranschen och nya lanseringar från elektroniktillverkare vilket ökar efterfrågan på kapacitet. Vi räknar inte med att denna ökning av efterfrågan kommer att förändras före slutet av 2021.
  • Resultatet av ovanstående innebär att situationen på flygfraktmarknaden kommer att vara extremt spänd framöver och priserna kommer sannolika att öka ytterligare under och efter det tredje kvartalet.

För närvarande är DACHSERs nätkapacitet inom flygfrakt fortfarande robust och motståndskraftig, och vi arbetar ständigt för att upprätthålla detta.

Om du har framtida leveranser till och från Kina ber vi dig att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER så att vi tillsammans kan planera och minimera eventuella förseningar i din leveranskedja.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER som gärna hjälper dig.   

Kontakt Elin Bergström Communications Coordinator Nordic