Flygfrakt: Utökad kapacitet förhindrar flaskhalsar

Kriget i Ukraina, embargon och stängda luftrum påverkar alla den globala flygfrakts-verksamheten. Globalt sett har kapaciteten inom flygfrakt minskat med cirka 20 procent. Därför erbjuder nu DACHSER Air & Sea Logistics sina kunder utökad kapacitet genom att sätta in ytterligare en charterflygning varje vecka på linjen Frankfurt–Shanghai.

Charterplanet kommer att flyga en gång i veckan mellan Europa och Asien, med en last på cirka 100 ton per flygning.

Charterplanet kommer att flyga en gång i veckan mellan Europa och Asien, med en last på cirka 100 ton per flygning. ”Vi följer utvecklingen mycket noga och har reagerat mycket snabbt på den nuvarande flaskhalsen på rutten mellan Shanghai och Frankfurt”, säger Timo Stroh, Head of Global Air Freight hos DACHSER. ”Med denna extra möjligheten erbjuder vi våra kunder en stabil och tillförlitlig service i oroliga tider.”

Vi bemöter störningar i flygtrafiken

På linjen Frankfurt–Shanghai finns det för närvarande flaskhalsar i flygfrakts-kapaciteten. ”Situationen för kapacitet på våra huvudsakliga flygplatser i Hongkong och Shanghai, liksom vid vår europeiska gateway i Frankfurt, är fortsatt stabil”, säger Timo Stroh. Utbrottet av corona i Hongkong kan dock ge effekter och det kan förekomma nedstängningar.

Inställda flygscheman och flygförbudszoner till följd av EU:s sanktioner mot Ryssland och konflikten i Ukraina leder för närvarande till längre transittider och en allmän minskning av kapacitet inom flygfrakten. De stigande oljepriset förvärrar också situationen. Regelbunden chartertrafik i DACHSERs flygfrakts-nätverk samt kundcharter mellan Europa och Asien kan dock huvudsakligen genomföras som planerat. ”Trots den dynamiska utvecklingen och påverkan på transport- och logistikmarknaden fungerar vårt flygfrakts-nätverk på ett stabilt och motståndskraftigt sätt”, säger Stroh.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic