Nyheter

För ett hållbart samhälle: Allt fler NGO:er agerar runt om i världen

Nätverk av internationella icke-statliga organisationer eller NGO:er spelar en allt viktigare roll i globaliseringens tid. DACHSERs partnerskap med barnhjälpsorganisationen terre des hommes visar hur ett företag kan stötta en NGO långsiktigt.

Foto: Kathrin Harms, terre des hommes
Foto: Kathrin Harms, terre des hommes

Miljöskydd, mänskliga rättigheter, gemensamma utvecklingsprojekt, migration, antidiskriminering: icke-statliga organisationer, eller NGO:er, har stor betydelse för samhället. De är oberoende av stater och regeringar och arbetar för att lyfta sociala, sociopolitiska eller miljörelaterade frågor. Coronakrisen gör NGO:ernas arbete än mer angeläget, eftersom humanitärt bistånd i utvecklingsländerna nu är viktigare än någonsin. Det innebär en utmaning för många organisationer, eftersom deras arbete ofta hindras av reseförbud samt svåra arbetsförhållanden och hygienåtgärder när de är ute på fältet. Dessutom är många av dem som skänker pengar mindre villiga att göra det i kristider. Samtidigt är NGO:erna beroende av dessa pengar, eftersom donationer är deras huvudsakliga finansieringskälla, vid sidan av medlemsavgifter. Att vara öppen när det gäller organisationens kassaflöde och vad man åstadkommer med dessa medel blir nu ännu viktigare för att stärka förtroendet hos givarna. Många NGO:er informerar regelbundet sina givare genom pressmeddelanden och nyhetsbrev eller via webbplatsen om olika projekt och hur medlen används. NGO:er granskas också av revisionsföretag och relevanta skattemyndigheter för att säkerställa att de använder donationerna på ett korrekt sätt. En ”donationsmärkning” från DZI (det tyska institutet för sociala frågor), med huvudkontor i Berlin, bidrar till att öka givarnas förtroende. Märkningen garanterar att en NGO är pålitlig och att den verksamhet man bedriver följer reglerna.

DACHSER stödjer terre des hommes

Idag beräknas det finnas tiotusentals NGO:er runt om i världen, som tillhandahåller sjukvård i krisområden, tar hand om flyktingar, stödjer mikroföretag som befinner sig i startfasen och mycket annat. En av de ledande barnhjälpsorganisationerna är terre des hommes. Organisationen grundades i Tyskland 1967 och skyddar barn mot slaveri och utnyttjande, tar hand om offer för krig, våld och övergrepp och erbjuder barn utbildning. Den tyska grenen av terre des hommes stödjer för närvarande 386 projekt globalt. Den internationella logistikleverantören DACHSER har stött terre des hommes arbete i Sydasien, södra Afrika och Latinamerika sedan 2005. I enlighet med principen om att ”hjälpa människor att hjälpa sig själva” bedriver terre des hommes lokala biståndsprojekt för att permanent förbättra livet för barn och andra i de byar där de bor. ”Som ett globalt logistikföretag har vi verksamhet runt om i världen som för människor, marknader och tillverkning närmare varandra. Ändå är det inte alla som får ta del av globaliseringens fördelar. Det är vårt ansvar att stå upp för dessa människor och förbättra deras levnadsvillkor”, förklarar Bernhard Simon, CEO för DACHSER.

Genom att förlänga sitt avtal med terre des hommes till och med 2025 kommer DACHSER att stötta den nordindiska delstaten Bihar samt projekt i New Delhi och Uttar Pradesh. När det gäller det sistnämnda samordnar Ingrid Mendonca ett biståndsprojekt där för terre des hommes i Tyskland och är entusiastisk över lokalbefolkningens engagemang – inte minst nu under coronapandemin. ”Ungdomsgrupper stödjer inte bara sina egna samhällen, syr masker och köper in mat, utan de har också kontakt med ungdomar i andra byar, distrikt och till och med andra delstater och organiserar sig”, säger Ingrid Mendonca. ”Deras engagemang för att förbättra situationen är inspirerande.”

”Som ett globalt logistikföretag har vi verksamhet runt om i världen som för människor, marknader och tillverkning närmare varandra. Ändå är det inte alla som får ta del av globaliseringens fördelar. Det är vårt ansvar att stå upp för dessa människor och förbättra deras levnadsvillkor.”

DACHSERs medarbetare gynnas också av arbetsgivarens engagemang för socialt ansvar och kan stödja terre des hommes-projekt på plats. Ett exempel: Melanie Diem, projektledare hos DACHSER, samordnade ett hållbarhetsprojekt som terre des hommes och DACHSER bedrev i Livingstone i Zambia. DACHSER Young Professionals och studenter från nätverket terre des hommes deltog i projektet. ”Deltagarnas engagemang för arbetet var mycket imponerande. DACHSERs medarbetare har möjlighet att engagera sig i en NGO:s arbete, ett område som de kanske annars inte hade kommit i kontakt med”, förklarar Melanie Diem.

Foto: Kathrin Harms, terre des hommes
Foto: Kathrin Harms, terre des hommes

En särskild sorts engagemang

Partnerskapet mellan DACHSER och terre des hommes visar att tillsammans kan ett kommersiellt företag och en NGO åstadkomma fantastiska saker. ”Vårt samarbete med DACHSER är särskilt värdefullt och viktigt för oss eftersom det handlar om ett stort personligt engagemang och en öppen och ärlig dialog, säger Stephan Stolze, chef för insamlingsavdelningen hos terre des hommes. ”DACHSERs medarbetare och inte minst CEO Bernhard Simon är djupt engagerade i de terre des hommes-projekt som finansieras av DACHSER. De vill veta hur det går för människor på plats och i vilken utsträckning DACHSERs stöd lyckas bidra till att förbättra lokalbefolkningens levnadsförhållanden.” 2018 belönades DACHSERs arbete med det tyska CSR-priset i kategorin ”Social Engagement”. Genom att samarbeta med en NGO blir DACHSER en föregångare, eftersom det bara är ett fåtal företag i Tyskland som stöttar internationellt aktiva NGO:er. ”I synnerhet större internationella företag bör ta FN:s 17 mål för hållbar utveckling på allvar och stödja projekt inom dessa områden så länge som möjligt”, säger Stephan Stolze.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic