Tillbaka
Coronavirus
Marknadsinformation

Förändringar i Italien: senaste nytt om fraktbegränsningar i Europa

Här får du en överblick över de begränsningar som för närvarande gäller för transporter i Europa (se nedan). Dessa begränsningar gäller inte för transport av livsmedel. Dokumentet kommer att uppdateras regelbundet.

Översikt: Begränsningar för transporter i Europa PDF (0,21 MB)
Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic