Förlängd Brexit-frist

Som bekant börjar de tidiga allmänna val för det britiska underhuset 12 december 2019. EU har också fattat beslut om att förlänga Brexit-tidsfristen till den 31 januari 2020. Därmed skjuts risken för att Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal. Om man tidigare än så hinner godkänna det som krävs öppnas även för ett utträde redan den 30 november eller den 31 december.

Oavsett om det blir en “mjuk” eller en “hård” Brexit, är tulldeklarationerna avgörande för tullhanteringen av transporter till och från Storbritannien. Därför ber vi dig att förse oss med de tulldokument vi behöver.

Vi följer utvecklingen nära och uppdaterar informationen på vår hemsida.

Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic