Tillbaka
klimat

Förnybar energi för en hållbar framtid

Andre Kranke från DACHSER visar hur logistikleverantören anger riktningen för klimatskyddsarbetet genom att bland annat bygga solcellssystem.

Effektivitet, innovation och inkluderande ansvar – det är hörnstenarna i DACHSERs långsiktiga klimatskyddsstrategi. Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development och chef för Climate Protection project hos DACHSER, berättar hur logistikleverantören anger riktningen för klimatskyddsarbetet genom att köpa förnybar energi, bygga solcellssystem och mycket annat.
 

Sedan den 1 januari 2022 har DACHSER endast köpt el som genereras från förnybara källor. Var detta ett banbrytande beslut?

Vi vill vidta konkreta åtgärder för att direkt bidra till att målen i Parisavtalet uppnås. Beslutet att köpa 100 procent grön el i alla 42 länder där vi har platskontor kommer definitivt att ge oss en högre elräkning på kort sikt. Men detta steg kommer att ge minskade koldioxidutsläpp och öka efterfrågan på grön el, vilket indirekt kommer att stödja expansionen av förnybar innovativ energi.

Men ni investerar också direkt i produktion av förnybar energi.

Ja, vi vill göra stora tillbyggen av våra solcellssystem på taken av våra lokaler. Vi siktar på att fyrdubbla vår produktionseffekt under de kommande tre åren, från vår nuvarande effekt på cirka 5 000 kWp till 20 000 kWp. Och det här är bara det första steget.

 

Vad finns det för planer i övrigt?

Vi har ännu mer takyta som kan utrustas med solcellsanläggningar under de kommande åren. Det här vill vi göra så snabbt som möjligt, men vi måste naturligtvis också ha fokus på den tillgängliga projektkapaciteten. Varje installation är ett projekt i sig och innefattar en rad tekniska tester. Implementeringen kräver noggrann planering och validering, vilket naturligtvis tar tid. Men vi har flera kollegor som arbetar mycket intensivt med våra partners kring detta projekt.  

Interview with: Andre Kranke

Head of Corporate Research & Development och chef för Climate Protection project hos DACHSER

Räcker den energi som genereras under soliga dagar för att täcka efterfrågan på era anläggningar, inte minst för de nya elbilarna och eldrivna lastbilarna?

Tyvärr inte. Vi har redan räknat på det: om vi helt går över till elektrisk mobilitet kommer vår energiförbrukning att skjuta i höjden och det kan vi inte hantera enbart med solcellsanläggningar på våra tak. Vi kommer att använda den el vi producerar, men vi måste ändå köpa grön el. Att stödja byggnation av nya anläggningar för förnybar energi i form av energiköpsavtal – det vill säga långsiktiga elförsörjningsavtal med producenter av förnybar energi – är en annan väg vi tittar på just nu.

 

Kommer ni också att producera och använda vätgas med grön el?

Vi undersöker just nu den möjligheten med olika experter och partners – en av dem är Kempten University of Applied Sciences. DACHSER är också medlem i German Hydrogen and Fuel Cell Association (DWV), en lobbygrupp som vill främja en snabb utbyggnad av bränslecellsteknik och vätgas som energikälla. Som ett led i dessa partnerskap engagerar vi oss aktivt i vätgasekonomin, driver på för innovation och kommer så småningom även att testa ny vätgasteknik för vardagsbruk i ett tidigt skede.
 

Det är redan tydligt att lokal produktion på våra anläggningar skulle göra utmaningen att distribuera vätgas mycket enklare. Men hållbar produktion av vätgasmolekylen kräver mycket energi. Den ekonomiska bärkraften är därför mycket beroende av kostnaden för grön el.
 

Betyder detta att bränslecellslastbilar som drivs med vätgas är ett bättre alternativ än batteridrivna lastbilar för utsläppsfria fjärrtransporter?

Kanske. Att avgöra vilken av dessa två nollutsläppstekniker som kommer att vara mest ekonomiskt lönsam för framtidens godstransporter – och när – kommer att visa sig av deras respektive användningsområde. Vi behöver i alla händelser båda typerna av eldrift för att nå klimatskyddsmålen.

Tack för att du pratat med oss.

Andre Kranke berättar om effektiva logistikkoncept och DACHSERs inkluderande ansvar i nästa del av intervjun.
 

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic