Pressmeddelanden

Fortsatt framgång för DACHSER

Intäkterna ökade med stabila 1,6 procent under 2019. Europeisk vägtransport ökar med 2,9 procent. 151 miljoner euro investerades i logistikanläggningar och IT-system.

Trots att den globala ekonomin blivit allt svagare har DACHSER kunnat fortsätta växa under 2019. Logistikleverantören ökade sina konsoliderade nettointäkter med stabila 1,6 procent till 5,66 miljarder euro. Den här tillväxten drevs än en gång av affärsområdet Road Logistics, då nettointäkterna ökade med 2,9 procent till 4,60 miljarder euro. Affärsområdet Air & Sea Logistics hade däremot en nedgång på 4,1 procent, som främst berodde på svagare efterfrågan på flygtransporttjänster för kunder i fordonsbranschen.

Fortsatt framgång för DACHSER
Fortsatt framgång för DACHSER

Intäktsökningen på koncernnivå står i kontrast till de sjunkande leverans- och tonnagesiffrorna. Även om antalet leveranser föll med cirka 3,7 procent, från 83,7 till 80,6 miljoner, föll tonnaget bara måttligt jämfört med föregående år – med 1,0 procent, från 41,4 till 41,0 miljoner ton. ”När den ekonomiska vinden vänder kommer kvalitet och tillförlitlighet att vara viktigare än någonsin”, säger Bernhard Simon, CEO för DACHSER. ”Därför arbetar vi ännu hårdare för att se till att våra medarbetare är välkvalificerade och motiverade och därför investerar vi kontinuerligt i vårt nätverk, våra processer och vår IT.”

När den ekonomiska vinden vänder kommer kvalitet och tillförlitlighet att vara viktigare än någonsin. Därför arbetar vi ännu hårdare för att se till att våra medarbetare är välkvalificerade och motiverade och därför investerar vi kontinuerligt i vårt nätverk, våra processer och vår IT.

Bernhard Simon, CEO för DACHSER

DACHSERs affärsområde Road Logistics – som omfattar transport och lagring av industrivaror (European Logistics) och livsmedel (Food Logistics) – gav fortsatt stabilitet samtidigt som det var drivande för företagets tillväxt. Under 2019 ökade Road Logistics sina konsoliderade nettointäkter med 2,9 procent, från 4,47 till 4,60 miljarder euro. European Logistics bidrog med 3,63 miljarder euro (+2,4 procent) till Road Logistics intäkter. ”Gränsöverskridande tjänster var fortsatt starka och avtalslogistiken hade en positiv utveckling i hela Europa. Även om situationen på transportmarknaden blev lättare under 2019 är bristen på förare och kvalificerad personal fortfarande vår tuffaste utmaning”, förklarar Simon.

DACHSERs affärslinje Food Logistics hade den starkaste tillväxten under 2019 och redovisade en intäktsökning på 5,1 procent, från 917 till 964 miljoner euro. Antalet hanterade leveranser minskade med 1,7 procent och tonnaget ökade något med 0,6 procent. ”Food Logistics har varit en pålitlig pelare i vår affärsmodell i flera år”, säger Simon. ”Allianserna med våra partner inom European Food Network har visat sig vara mycket stabila och gynnsamma.”

Inom affärsområdet Air & Sea Logistics minskade intäkterna med 4,1 procent under 2019, från 1,19 till 1,14 miljarder euro. Antalet leveranser minskade med 5,6 procent. ”Inom Air and Sea Logistics känner vi av effekterna av affärsklimatet, som är mycket volatilt och påverkas kraftigt av störningarna i världshandeln”, säger Simon. ”I vår flygtransportverksamhet är effekterna av den svaga efterfrågan på transporttjänster från den tyska fordonsindustrin särskilt tydliga.” Under 2019 vidtog DACHSER åtgärder för att framtidssäkra detta affärsområde. Åtgärderna handlade bland annat om att lägga till sektorerna life sciences/läkemedel samt mode och sport i kundportföljen och bygga ut järnvägstjänsterna längs den nya sidenvägen. Flyg- och sjötransporter, särskilt för LCL, kopplades närmare samman med det europeiska vägtransportnätet. Dessutom är utrullningen av DACHSERs transportledningssystem Othello, som utvecklats internt, nu i stort sett klar. ”I mitten av 2020 kommer vi att använda vårt eget transportledningssystem för att hantera 99 procent av alla leveranser. De förbättringar i effektivitet och produktivitet detta medför gör att vi kan tillföra ytterligare värde för våra kunder”, säger Simon.

Coronakrisen – ett stabilt ankare i svåra tider

För att ytterligare förbättra kvaliteten på sina tjänster investerade det familjeägda företaget förra året 151 miljoner euro i byggnation eller utbyggnad av transitterminaler och lager samt i IT-system och teknisk utrustning. Investeringar i samma storleksklass planeras också för innevarande år. Men på grund av utbrottet av COVID-19 måste dock DACHSER i likhet med många andra företag anpassa sina mål. Simon förklarar: ”Den slutliga effekten på vår verksamhet är svår att förutspå. Det enda vi kan göra är att bedöma situationen varje dag och agera utifrån det, med en snabbrörlig och flexibel strategi.  Med tanke på de nuvarande begränsningarna i affärsverksamheten kan vi inte undvika minskade volymer i vår industrivaruverksamhet, i synnerhet i Spanien och Frankrike. Men när det gäller vår tjänsteportfölj och kundstruktur har vi medvetet en mycket bred position så att vi kan anpassa oss väl till nya scenarier. Som logistikleverantör är vi en viktig länk i den grundläggande leveranskedjan för livsmedelssektorn och vi förväntar oss att denna verksamhet förblir relativt stabil.”

DACHSER ökade sin soliditet ytterligare under 2019 till drygt 57 procent. Med sin nuvarande personalstyrka på cirka 31 000 anställda har DACHSER fler medarbetare än någonsin tidigare. ”Det är vi mycket stolta över, eftersom våra medarbetare är hjärtat och ryggraden i den service vi tillhandahåller. Att skydda jobben är vår främsta prioritet 2020”, säger Simon. ”Vi vill också fortsatt vara en stabil och pålitlig partner för kunder och underleverantörer. Tillsammans kommer vi att ta oss igenom krisen kring coronaviruset med rimliga priser och skälig ersättning och lägga grunden för framtida tillväxt.”

Kontakt Alexandra Hartung