Tillbaka
klimat

Grön el – en titt på framtidens teknik

Vad är egentligen grön el? Och vilka fördelar kan finnas kopplat till logistik? Här tar vi en titt på aktuell teknik och vart den är på väg.

Under rubriken ”Från framtidens laboratorium” presenteras resultat från FoU-divisionen, som har ett nära samarbete med olika avdelningar och filialer samt med DACHSER Enterprise Lab hos Fraunhofer IML och andra forsknings- och teknikpartners.

El som genereras med hjälp av förnybara energikällor är nyckeln till ett globalt skydd av klimatet. Grön el är det enda sättet att säkerställa dels att motorer och anläggningar kan drivas utan att generera några växthusgaser och dels för att tillverka hållbart framtagen vätgas och syntetiska bränslen.         

Utmaningen med att nästan helt minska koldioxidutsläppen från alla industrier grundar sig i att skapa ett tillräckligt stort globalt utbud av prisvärd grön el. Logistik och transporter drivna på elektricitet är bara två av de många områden som kommer att kräva en stor mängd grön el i framtiden.     

Vad som räknas som förnybar energi regleras inom EU av direktivet (EU) 2018/2001, även kallad RED II. Här fastslås att de mest hållbara metoderna för att generera grön el är vindkraft, solcellssystem och vattenkraft. Kärnkraft från fission räknas inte som en förnybar energikälla enligt RED II.        

Den el som kommer ut ur vägguttaget speglar ingen färg: den är likadan oavsett hur den produceras. Men när konsumenten väljer leverantör och energitaxa kan de påverka vilken typ av el som kommer in i nätet. Desto fler företag och hushåll som kräver grön el, desto större blir investeringarna i att öka användningen av förnybar energi. Denna mekanism för marknaden används oftast på de två transnationella elmarknaderna i Europa och Nordamerika. Med hjälp av så kallade ursprungsgarantier eller certifikat för förnybar energi (GO/REC) kan konsumenterna vara säkra på att de köper grön el och därigenom också ökar efterfrågan på den.

Att producera grön el

Den som vill göra mer för att åstadkomma en snabb energiomställning, utöver att bara öka efterfrågan, kan direkt eller indirekt investera i att det etableras nya system för produktion av förnybar energi. Det finns två sätt att göra det: för det första genom särskilda certifikat utfärdade av elleverantörer som lovar att investera i nya anläggningar. För det andra genom att konsumenterna själva producerar grön el. DACHSER har för sin del inte bara köpt ursprungsgarantier för vattenkraft från Norge, utan företaget har också påskyndat utbyggnaden av solcellssystem som installerats på företagets egna byggnader. Mest effektivt är att DACHSER själva förbrukar den el som produceras genom solceller, men företaget har också möjlighet att exportera överskottsel till det allmänna nätet. Oavsett vilken väg företaget väljer bidrar det till att förebygga utsläpp av växthusgaser vilket i sin tur hjälper länder och regioner att snabbt ställa om till att använda förnybara energikällor.

En annan möjlighet är även för företag att investera i etablerandet av exempelvis nya vindkraftsparker genom att ingå långsiktiga avtal och direkt köpa in den gröna el som anläggningarna genererar. På så sätt ger energiköpsavtalet företagen möjlighet att främja en utbyggnad av förnybar energiproduktion utanför sina egna byggnader och anläggningar.        

Dock kvarstår frågan: kan högindustrialiserade regioner i framtiden helt täcka de stora energibehov som finns med grön el? Svaret lyder ja, och nej. Ja, regioner som Europa kan och måste förbereda sina egna nät för oregelbunden energiproduktion – särskilt från sol- och vindenergi, som genererar stora mängder energi, men inte nödvändigtvis när den behövs. Även om en sådan investering i infrastruktur är ambitiös och kostar mycket, är den tekniskt genomförbar och inte minst skulle den räknas som hållbar. Men även nej, den prognostiserade efterfrågan är för stor för att Europa ska kunna generera all grön el inom sina egna gränser. Därför kommer Europa även i fortsättningen att behöva köpa energi från den globala marknaden.                

De länder som idag är ledande tillverkare av fossila bränslen så som råolja och naturgas kommer ersättas av nya leverantörer, bland annat torra regioner som omvandlar solenergi till vätgas och andra syntetiska bränslen. Energipolitiska beslutsfattare och energimarknader måste snart bestämma hur mycket av dessa bränslen som kommer att behövas och vilka länder som är bäst på att producera dem. Ju tidigare villkoren på medellång och lång sikt definieras, desto tidigare kan finansiärerna investera i att etablera förnybar energi och vi kan sätta stopp för klimatförändringarna en gång för alla. Det gör prisvärd grön el till en viktig teknik för 2000-talet.    

 

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic