Har du registrerat dig för vår kundundersökning?

Hur blir man bättre på sitt arbete? Genom att få feedback. Kom ihåg att dela dina tankar med oss.

Hjälp oss att bli ännu bättre på det vi gör.

För oss är det viktigt att ständigt optimera vår service. Därför genomför vi en kundundersökning i samarbete med marknadsundersökningsföretaget Kantar, och vi vill gärna höra din åsikt om oss.
Vid den senaste undersökningen år 2017 svarade 87% av våra kunder att de var nöjda med den service som vi erbjuder. Och nu tänker vi att med din medverkan satsa på att långsiktigt förbättra och bevara den prestanda vi redan har uppnått. För detta behöver vi din medverkan och hoppas på en feedback från dig.

Endast med din hjälp kan vi förbättra oss

Se till att delta i vår kundundersökning som vi genomför vartannat år. Endast med din hjälp kan vi förbättra oss – din åsikt är viktig för oss.
Registrera dig här innan slutet av augusti om du vill delta i vår undersökning. Undersökningen kommer att genomföras i september.

Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic