Höjning av tjeckisk vägskatt

Den tjeckiska regeringen har genomfört ändringar av vägskatten och vägskattesatserna från och med den 1 januari 2021. Till följd av detta har vägskattesatserna för motorvägar och statligt ägda vägar justerats för att ta hänsyn till externa kostnader som luftföroreningar och buller som orsakas av lastbilar. Detta leder till en betydande höjning av vägskatten.

På DACHSER kommer vi att återbetala våra partners för den vägskatt som Tjeckien tar ut, beroende på fordonstyp och avstånd. På så sätt bidrar vi till att upprätthålla oberoende åkares konkurrenskraft och säkerställa godskapaciteten i Tjeckien.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss