Informationssäkerhet inom DACHSER

Otillräckligt skyddad information utgör en betydande riskfaktor. Det till och med hotar företagets själva existens, då det utgör ett mål för allt vanligare förekommande cyberattacker. Idag är pålitliga och säkra leveranskedjor inom transport- och logistikbranschen – som är särskilt beroende av fungerande IT på många punkter – viktigare än någonsin. Att skydda dina data är därför en högt prioriterad fråga för DACHSER.

Idag genomförs allt fler riktade och allt mer professionella hackerattacker med hjälp av så kallad ransomware. Hackare gör intrång i företagens IT-system via säkerhetsluckor, krypterar viktiga data som information om personal eller ekonomi, hotar att publicera känsliga uppgifter och kräver en lösensumma i utbyte mot lösenordet. Förutom lösensumman medför detta även höga kostnader för att återställa IT-systemen efter en sådan attack. Ju större betydelse den digitala delen av ett företag har, desto större är hotet mätt i rena värden.

Logistik är också en av de branscher som är särskilt beroende av fungerande IT. Detta då mycket komplexa och högt optimerade värdekedjor bara kan fungera i en digitaliserad värld om motsvarande information också behandlas kontinuerligt, korrekt, konfidentiellt och i enlighet med globala lagkrav parallellt med varuflödet. Därför har informationssäkerheten blivit mycket viktigare också inom logistik under senare år.

DACHSER är medveten om denna utveckling och erbjuder därför en hög nivå av informationssäkerhet, vilket också är kärnuppgiften för den nya enheten Executive Unit IT & Development. DACHSER IT var även en av de första leverantörerna av logistiktjänster som certifierades enligt ISO/IEC 27001, en ledande internationell standard för ISMS (Information Security Management Systems) och därmed den viktigaste cybersäkerhetscertifieringen.

Dessutom vidtar DACHSER organisatoriska, tekniska och konstruktionsmässiga åtgärder för att skydda kunddata, investerar regelbundet i säkerheten för sina egna system och genomför årliga revisioner för att upprätthålla den höga säkerhetsnivån och förnya certifieringarna. Organisatoriska aspekter inkluderar sekretessavtal med tredje part, riktlinjer för IT-användare, säker anslutning av mobila arbetsstationer, implementering av IT-säkerhetslagen och GDPR, eller en omfattande beredskapsorganisation mellan IT och den operativa verksamheten. Exempel på tekniska åtgärder är: virusskydd, skydd mot skräppost, säkerhetsanordningar, beredskapsplanering och regelbunden säkerhetskopiering av alla verksamhetskritiska data. Några av de konstruktionsåtgärder som DACHSER implementerar för att säkerställa en hög nivå av informationssäkerhet är att driva oberoende, toppmoderna parallella datacenter, ha en hög säkerhetsstandard på filialerna eller reservsystem för strömförsörjning till den decentraliserade IT-säkerheten.

Kunddata hos DACHSER skyddas framför allt genom krypterad överföring på alla åtkomstvägar och omfattas av ett behörighetskoncept för att skydda mot obehörig visning eller manipulation.

Med dessa omfattande åtgärder förebygger vi ekonomiska skador, skyddar oss själva och våra kunder mot systemfel samt hackerattacker och erbjuder säker och pålitlig hantering av dina data längs hela transportkedjan.

Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic