Tillbaka
klimat

Innovation och klimatskydd

”Det bästa vore om megatrailers kunde betraktas fristående från olika transportpolitiska ideologier och europeiska lagstiftare skulle kunna ge ännu mer stöd för deras potential att minska växthusgaserna på kort sikt”, säger Andre Kranke hos DACHSER.

Med fokus på effektivitet, innovation och inkluderande ansvar skapar DACHSER förutsättningar för en mer hållbar typ av logistik. Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development och chef för Climate Protection project hos DACHSER, diskuterar betydelsen av intelligenta transportkoncept för logistikföretaget.

Ni tar frågorna om innovation och klimatskydd på största allvar, inklusive effektivitetsaspekten. Under lång tid har ni till exempel helt gått över till LED-belysning på transitterminaler och lager och i hela Europa uppgraderar ni nu era industritruckar till litiumjonteknik. Kan du förklara varför effektivitet spelar en så stor roll i er klimatstrategi?

Effektivitet är generellt en viktig fråga inom logistiken och en fråga som vi har varit engagerade i under lång tid. Därför spelar den också en viktig roll i vår klimatstrategi. Effektiv logistik är ju per definition klimatvänligt. Att exempelvis undvika tomkörningar innebär att färre lastbilar finns ute på vägarna. Inom DACHSER har vi också under flera år använt flervåningslastning, vilket avsevärt ökar utnyttjandet av volymkapaciteten. Detta är inte direkt någon ny teknik, men det är en viktig byggsten för att undvika stora mängder växthusgaser inom transportsektorn.

Ett annat alternativ för att transportera gods mer effektivt och minska koldioxidutsläppen är längre kombinationsfordon. Stämmer det?

Ja, just för att de är effektiva. Där det är juridiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart har vi under flera år använt längre kombinationsfordon av olika slag i olika länder. I Tyskland testar vi just nu användning av förlängda semitrailers för livsmedelstransporter. Och vid reguljär gränsöverskridande trafik mellan Tyskland och Nederländerna har två längre kombinationsfordon av typ 3 använts sedan 2021. Övergången från konventionella fordonskoncept till den längre kombinationen sparar i sig 124 resor per år. Det är 60 750 kilometer som inte körs, 20 000 liter diesel som sparas och därmed minskar växthusgaserna med cirka 63 ton. Detta är en åtgärd som normalt är ekonomiskt bärkraftig, praktisk och kan genomföras snabbt. 

Förutsättningarna för användning av längre kombinationsfordon är dock ännu inte optimala eller en aning otydliga. Det bästa vore om dessa fordon kunde betraktas fristående från olika transportpolitiska ideologier och europeiska lagstiftare skulle kunna ge ännu mer stöd för deras potential att minska växthusgaserna på kort sikt. Den roll som längre kombinationsfordon spelar för energieffektiviteten kommer att vara fortsatt viktig i framtiden, eftersom även nollutsläppsfordon drivna på el bör ha en sparsam användning av grön el. 
 

DACHSER har tydligen också planer på att använda betydligt fler megatrailers i framtiden för att bli ännu effektivare för kunderna på vägen.

Ja, och samtidigt minska CO2-utsläppen. Megatrailers, även kända som lowliners, har samma längd och bredd men mer djup, vilket ökar mängden lastutrymme. De har därför bättre bränsleekonomi än standardsläp och är särskilt lämpliga för transporter med stora volymer. Det ger ett optimerat kapacitetsutnyttjande och förbättrar samtidigt transporternas koldioxidavtryck – logistisk effektivitet på högsta nivå. Vi siktar på att genomföra omställningen till cirka 680 nya megatrailers i Tyskland till 2027 och då vi vill också ha gjort goda framsteg på EU-nivå.

Interview with: Andre Kranke

Head of Corporate Research & Development och chef för Climate Protection project hos DACHSER. 

Förutom innovation och effektivitet räknar DACHSER inkluderande ansvar som en av hörnstenarna i sin klimatskyddsstrategi. Vad är tanken med den tredje pelaren?

Inkluderande ansvar är ett av DACHSERs kärnvärden. Detta är viktigt för alla medarbetare och omfattar många punkter i hela vår affärsverksamhet. När det gäller klimatskydd är inkluderande ansvar viktigt på flera punkter. Våra interna beräkningar innefattar till exempel inte bara koldioxidutsläppen från våra egna anläggningar och fordon – som kallas Scope 1 och Scope 2 – utan vi anser oss också vara ansvariga för de växthusgaser som våra transportpartner släpper ut på land, i havet och i luften. Dessa Scope 3-utsläpp är också en del av vårt koldioxidavtryck, även om vi själva inte alltid kan påverka dem aktivt. Tänk bara på utsläppen från fraktflygplan eller containerfartyg.

Kan du nämna andra exempel på inkluderande ansvar?

Ja, några stycken. Det ena är vårt engagemang för hållbar utveckling utanför vår affärsmodell. Sedan 2005 har vi till exempel stött projekt som drivs av barnrättsorganisationen terre des hommes i Sydasien, Latinamerika och södra Afrika. Vi vill också främja liknande partnerskap och projekt på klimatskyddsområdet och undersöker för närvarande olika alternativ här.

Spännande! Men finns det inte fortfarande enorma hinder att ta sig förbi innan vi kan uppnå nettonollutsläpp inom logistiken?

Jo, men inom DACHSER har vi bestämt oss för att ta bort dessa hinder, ett i taget.

Tack för en intressant intervju.

I en tidigare intervjun kan du läsa om hur DACHSER också bidrar till klimatskyddet genom att använda 100 procent förnybar energi. Läs intervjun: Förnybar energi för en hållbar framtid här.
 

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic